Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Tworzenie nowego wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią COVID-19

Drukuj

Tworzenie nowego wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią COVID-19

1.Przygotuj system Symfonia ERP Kadry i Płace zgodnie z opisem w Centrum Pomocy Symfonii.

2.Przejdź do Symfonia ERP e‑Pracownik i wykonaj synchronizację

3.W menu Ustawienia > Wnioski > Wnioski w polu Wyszukaj, wpisz Praca zdalna.

4.Kliknij w wiersz z szukanym wnioskiem.

5.W polu opis zaznacz cały tekst i zmień na "Opieka nad chorym dzieckiem o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o świad, pien. z ubezp. społ. w razie choroby i macierzyństwa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią COVID-19.".

6.W polu Kategoria kliknij i wybierz aktywną grupę Nieobecności.

7.W polu ikona wpisz local_hospital.

8.Zaznacz Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu.

9.W polu Ilość dni wstecz wpisz 30.

10.Ustaw kolor wniosku wyświetlony na kalendarzu.

11.W polu Typ akceptacji wniosku wybierz Według struktury i dodatkowo Według roli i w polu Role wybierz Kadry i Płace.

12.Zaznacz pole Koliduj z zapisami RCP w tym samym czasie.

13.W polu Notatka - Anulowanie / Odrzucenie zaznacz Wymagane.

14.W polu Zastępca zaznacz Opcjonalne.

15.Przejdź na zakładkę E-mail i zaznacz Włącz usługę e-mail.

16.Kliknij przycisk Zapisz.

17.Wykonaj synchronizację.