Strona startowa

Drukuj

Tworzenie aplikacji uruchamianej z pulpitu

Jeżeli nie chcesz za każdym razem otwierać przeglądarki i wpisywać adres portalu, możesz "zainstalować" portal jako aplikację uruchamianą bezpośrednio ze skrótu na pulpicie Windows. Poniższy przykład prezentuje jak możesz zainstalować aplikację za pomocą Google Chrome.

 

1.Uruchom przeglądarkę Google Chrome.

2.Z menu znajdującym się w prawym górnym rogu (trzy pionowe kropli) rozwiń Więcej narzędzi i kliknij Utwórz skrót.

 

unnamedUSOG80ZN

 

3.W wyświetlonym oknie:

wpisz nazwę aplikacji, która pojawi się jako nazwa skrótu na pulpicie.

zaznacz Otwórz jako okno i kliknij Utwórz.

unnamed6UDEB9I0

 

4.Po chwili zostanie otwarte okno z utworzoną aplikacją, która nie zawiera części nagłówkowej przeglądarki.

 

unnamedDEVN6UYC

 

Aby zalogować się do systemu po ponownym uruchomieniu systemu Windows, skorzystaj z utworzonego skrótu na pulpicie.

 

Skrót będzie miał taką nazwę, jaka została wpisana podczas tworzenia aplikacji.

 

unnamedU9Y1DN12