Konfiguracja > Synchronizacja z Symfonia ERP Kadry i Płace

Drukuj

Synchronizacja z Symfonia ERP Kadry i Płace

Synchronizacja

Po dodaniu nowej firmy, ikona synchronizacji jest czerwona i przekreślona.

 

Do firmy jest domyślne przypisany tylko użytkownik Admin.

 

W celu zaimportowania danych z Symfonia ERP Kadry i Płace wybierz i kliknij przycisk Synchronizacja.

 

unnamedMLXQPMJE

 

Po zakończonej synchronizacji chmurka powinna zmienić kolor na zielony.

 

Jeżeli kolor chmurki jest pomarańczowy oznacza to, że synchronizacja przeszła poprawnie ale istnieją jakieś niezgodności (np. w systemie istnieją dwa takie same loginy w wypełnione w elemencie "Login (e-Pracownik)").

 

Wszystkie niezgodności podczas synchronizacji zapisywane są w "historii synchronizacji", dostępnej po kliknięciu w ikonę chmurki.

 

unnamedB6LB9Q0B

 

unnamedJRR20F9F

 

Synchronizacja bez zdefiniowanej struktury organizacyjnej w Symfonia ERP Kadry i Płace

Jeżeli w Symfonia ERP Kadry i Płace brakuje elementu Struktura organizacyjna, system zaimportuje następujące dane:

Użytkownicy:

oLogin (na podstawie konfiguracji z pkt. 2.4.)

oImię

oNazwisko

oData urodzenia

oEmail (na podstawie elementu Email pracownika)

oDział (na podstawie elementu Dział)

Hasła użytkowników (na podstawie 5-ciu ostatnich cyfr nr PESEL).

Definicje elementów kadrowych.

Definicje zdarzeń.

Wystąpienia zdarzeń.

 

Synchronizacja ze zdefiniowaną strukturą organizacyjną w Symfonia ERP Kadry i Płace

Jeżeli w Symfonia ERP Kadry i Płace znajduje się element Struktura organizacyjna, system zaimportuje następujące dane:

Użytkownicy:

oLogin (na podstawie element Login (e-Pracownik) lub jeżeli jest pusty, to na podstawie konfiguracji z pkt. 2.4.)

oImię

oNazwisko

oData urodzenia

oEmail (na podstawie elementu Email (e-Pracownik))

oDział (na podstawie elementu Dział (e-Pracownik))

Przełożeni (system przypisze pracownikom ich przełożonych).

Kierownicy (system przypisze pracownikom role "Kierownik" i przypisze ich do menedżerów grup).

Zastępcy (system przypisze pracownikom rolę "Kierownik" i przypisze ich do menedżerów tych samych grup, co osoba zastępowana).

Hasło użytkownika (na podstawie 5-ciu ostatnich cyfr nr PESEL).

Definicje elementów kadrowych.

Definicje zdarzeń.

Wystąpienia zdarzeń.

 

Hasła zaimportowanych użytkowników składają się z 5-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL.

Jeżeli użytkownik nie posiada numeru PESEL, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrrmmdd.