RCP - rejestracja czasu pracy > Rozpisywanie czasu pracy na projekty

Drukuj

Rozpisywanie czasu pracy na projekty

Jeśli funkcjonalność została skonfigurowana, zarejestrowany czas pracy można przypisać do konkretnego projektu. Umożliwia to sekcja rozpisanie czasu pracy. Za pomocą ikony plusa znajdującej się nad prawym górnym rogiem tabelki można utworzyć kolejny wpis w niej.

 

img_epr_022

 

System automatycznie podpowiada zawartość wiersza do ostatnio użytej wartości. Rozpisywanie automatycznie uzupełnia element kalkulowany (czas pracy) do wartości całości zapisu, natomiast można ją zmniejszyć i dodać kolejne rozpisanie na więcej części. Kolumny słownikowe należy uzupełniać w kolejności od lewej strony. Pozycje kolejnych kolumn dostosowują się zawartością względem skonfigurowanych szablonów dostępnych dla poszczególnych projektów. Na przykładzie ze zrzutu nie możemy wskazać rodzaju wykonywanej pracy, dopóki nie wskażemy projektu – w jednym projekcie lista dostępnych czynności może różnić się od listy dostępnych czynności dla innych projektów. Analogiczna sytuacja występuje w kontekście kolejnych kolumn.

 

img_epr_023

 

Istotnym jest, aby pamiętać o zapisaniu wiersza w tabeli za pomocą ikony dyskietki znajdującej się na jego prawym końcu, oraz zapisie samego czasu pracy, aby wprowadzone zmiany były skuteczne. Po zapisaniu wartości w miejscu ikony dyskietki pojawia się ołówek.

 

img_epr_024

 

Po prawidłowym zapisaniu rozpisania i zapisu RCP, pojawi się nowy wiersz w module rozliczeń – rozpisanie czasu pracy.

 

img_epr_025

 

Po jego wysłaniu do programu Kadry i Płace, w kartotece pracownika pojawią się odpowiednio uzupełnione elementy.

 

img_epr_026

 

Istnieje również możliwość rozpisania czasu pracy w sposób grupowy. Aby tego dokonać, należy na liście czasów pracy do rozpisania zaznaczyć poszczególne wiersze, a następnie wybrać parametry względem których mają one zostać rozpisane.

 

img_epr_038

 

Należy pamiętać o zapisaniu wiersza za pomocą przycisku z ikoną dyskietki oraz zapisaniu rozpisania za pomocą przycisku zapisz.

 

img_epr_039

 

img_epr_040