Strona startowa

Drukuj

Rozliczenia - obiady

img_epr_057

 

W górnej części ekranu, znajdziemy przycisk z opisem Import obiadów. Po jego użyciu, możemy skorzystać z mechanizmu importu. Należy wskazać:

Źródło danych

oSQL

oExcel

Rok

Miesiąc

W przypadku źródła Excel – wskazać plik zgodny z szablonem zgodnym z przykładowym plikiem: Obiady_Wzor.xlsx.

 

Po wybraniu parametrów i zaimportowaniu ich do systemu, zostanie zaprezentowany przebieg procesu importu.

 

img_epr_058

 

Wyróżniamy 3 rodzaje komunikatów przy imporcie (kolumna Wiadomość):

Brak zmian – w przypadku, w którym zaimportowana wartość nie różni się od tej w systemie

Nie udało się powiązać użytkownika – w przypadku, w którym nie znaleziono numeru karty RCP z pliku

Pomyślnie zaimportowany – w przypadku, w którym udało się powiązać użytkownika, a wartości w pliku nie jest zgodna z tą w systemie, bądź jeszcze nie istnieje.

 

Następnie wartości zostaną wysłane do Kadry i Płace wraz z następnym uruchomieniem zadania Eksportu obiadów.