Konfiguracja > Rozliczenia - obiady

Drukuj

Rozliczenia - obiady

img_epr_049

W sekcji konfiguracja elementów kadrowych, należy wskazać elementy z  Kadry i Płace do których będą eksportowane wartości importowane w module. Jako pierwszy element wskazana powinna zostać kwota określona w tabeli rozliczeń jako Koszt, następnie kwota Dofinansowania.

 

W sekcji konfiguracji źródła importu należy wskazać:

Rodzaj źródła

Excel

SQL

 

W sekcji konfiguracja pozostałych parametrów należy uzupełnić długość numeru karty RCP pracownika. Jeśli numery importowane będą dłuższe, porównywane będzie wskazana w tym parametrze ilość znaków na końcu ciągu.

 

Wzorcowy plik excel znajduje się pod tutaj.

 

W przypadku konfiguracji źródła SQL, należy uzupełnić dodatkowe parametry źródła.

Serwer MS SQL

Baza danych

Użytkownik MS SQL

Hasło MS SQL

SQL Query (przykład zapytania poniżej)

 

SET DATEFORMAT ymd;  

SELECT id_prac, sum(kwota) as kwota, Pracownik

  FROM [Obiady].[dbo].[StolowkaWydania]

  WHERE data_wydania >= '%start_date%' and data_wydania < '%end_date%' and kwota > 0

  GROUP BY id_prac, pracownik

  ORDER BY id_prac

 

Przy wybranym źródle SQL importowana jest tylko jeden rodzaj wartości. Kolejność kolumn dla zapytania jest istotna. Opis kolumn zwracanych przez zapytania na bazie przykładu:

Id_pracownika – z przykładu jest zbieżny z numerem karty RCP.

Sum(kwota) – to wartość importowana do e-Pracownika za dany miesiąc,

Pracownik – imię i nazwisko pomocnicze przy powiązaniu numerów między systemem zewnętrznym a użytkownikiem w e-Pracowniku.

 

W klauzli WHERE należy zawrzeć parametry:

%start_date% – pierwszy dzień miesiąca importowanego.

%end_date% – ostatni dzień miesiąca importowanego.

 

Zapytanie powinno na podstawie tych dat, zwracać sumę kwot dla wybranego okresu.

 

Należy pamiętać o zdefiniowania zadania Eksportu obiadów zgodnie z pożądanym interwałem w Menedżer zadań.

 

img_epr_050