e-Deklaracje > RMUA (import RMUA pracowników)

Drukuj

RMUA (import RMUA pracowników)

Aby zaimportować pliki z RMUA pracowników musisz posiadać uprawnienie do Dokumenty - Wszystkie operacje > Dokumenty - Import).

 

1.Przejdź do menu Dokumenty > Import plików.

2.W sekcji Import deklaracji kliknij przycisk "Wybierz pliki" i odszukaj katalog z zapisanymi plikami zawierającymi RMUA.

3.Zaznacz wszystkie pliki (Maksymalna ilość plików dla jednego importu to 5000. Maksymalna wielkość wszystkich plików dla jednego importu to 1GB).

4.W polu Rodzaj wybierz RMUA.

5.Kliknij przycisk Importuj wybrane i poczekaj aż proces dobiegnie końca.

6.Wczytane pliki pojawią się w katalogu RMUA w e-Teczce użytkownika.

 

Nazwy importowany plików muszą rozpoczynać się od Nazwiska i imienia po spacji. Koniec imienia wyszukiwany jest po odnalezieniu znaku "-".

Plik musi zawierać dalej w nazwie słowo RMUA.

Pliki muszą być w formacie PDF.