RCP - rejestracja czasu pracy > Rejestrowanie rozpoczęcia/zakończenia pracy

Drukuj

Rejestrowanie rozpoczęcia/zakończenia pracy

W kafelku RCP na pulpicie znajduje się lista zapisów wejścia/wyjścia z podziałem na dzień dzisiejszy i wczorajszy.

 

Jeżeli w twojej firmie wykorzystywany jest rejestrator czasu pracy zintegrowany z Symfonia ERP e-Pracownik, zapisy będą pokazywały się automatycznie.

 

W zależności od przydzielonych uprawnień możesz edytować widoczne zapisy lub dodawać nowe:

1.Kliknij w smart guzik Rozpocznij ‘Typ zdarzenia’. Przycisk pojawia się, kiedy nie ma w danym dniu zapisu lub, gdy poprzednie wejście zostało zamknięte (dodaniem wyjścia). Ten przycisk rejestruje dokładny czas z chwili kliknięcia bez możliwości edycji.

2.Kliknij w ikonę z plusem w prawym dolnym rogu karteczki.

3.Jeżeli rejestrujesz zaległe wejście/wyjście postępuj w następującej kolejności:

Zmień datę wystąpienia,

Uzupełnij godzinę wejścia lub użyj suwaka przeciągając kropkę rozpoczęcia,

Opcjonalnie Dodaj wyjście i uzupełnij godzinę wyjścia lub użyj suwaka przeciągając kropkę zakończenia,

Wybierz rodzaj zdarzenia z listy,

Kliknij Utwórz.

 

Jeżeli chcesz zakończyć pracę:

Kliknij w smart guzik Zakończ “Typ zdarzania”.

Kliknij w konkretny wiersz z zapisem We/Wy i:

Uzupełnij/zmień godzinę wejścia lub użyj suwaka przeciągając kropkę rozpoczęcia.

Uzupełnij godzinę wyjścia lub użyj suwaka przeciągając kropkę zakończenia.

Kliknij Utwórz.

unnamed6N3V529T

 

Kiedy korzystasz ze smart guzika, system automatycznie zaokrągla czas wejścia/wykścia w zależności od ustawionych parametrów użytkownika w elementach:

– Zaokrąglenie czasu wejścia (RCP): Zaokrąglanie RCP (czas), Zaokrąglanie RCP (kierunek).

– Zaokrąglenie czasu wyjścia (RCP): Zaokrąglanie RCP (czas), Zaokrąglanie RCP (kierunek).

 

Dodając zapis na bieżący dzień nie będziesz mógł wpisać godziny wyjścia późniejszej niż bieżąca godzina.

 

Wstawiając zapis RCP za poprzednie dni robocze, godziny pracy uzupełnią się na podstawie harmonogramu.

 

Podczas dodawania zapisów RCP system weryfikuje:

– czy w tym samym dniu nie występują zdarzenia kolidujące z zapisem RCP (wg konfiguracji wniosków)

– czy w tym samym czasie nie występują inne zapisy RCP

 

Dostępna jest integracja z systemami RCP:

Roger

Chronos

Unicard

SmartTime

Wszystkie inne, które mają stworzony "Widok MSSQL" na zapisy wejść/wyjść wg poniższego schematu kolumn:

oCardId (karta Rcp  użytkownika)

oDateTime (data z czasem RCP)

oExit (flaga która mówi czy to wejście czy wyjście)

oEventDescription (0pis tego zdarzenia)

oBusinessExit (flaga czy to jest Wyjście służbowe)

Import każdego pliku w formacie Symfonii KiP

 

W celu takiej konfiguracji należy skontaktować się z Partnerem wdrażającym rozwiązanie.