Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > RCP - Konfiguracja zaokrągleń

Drukuj

RCP - Konfiguracja zaokrągleń

Przed rozpoczęciem pracy z rejestratorami czasu pracy lub z listą obecności rejestrowaną za pomocą "Smart guzika", należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

W celu większej możliwości konfiguracji zaokrągleń niż dają podstawowe elementy słownikowe, należy dodać nowe wartości słownika interpretowane przez system, wg poniższego przykładu:

 

unnamedUJUEQ0P5

 

Słowa przed i po odnoszą się do zdefiniowanego czasu pracy w harmonogramie (przed godziną zdefiniowaną w harmonogramie, po godzinie zdefiniowanej w harmonogramie).

 

Dostępne są następujące opcje interpretowane przez Symfonia ERP e‑Pracownika:

zaokrąglaj do najbliższej granicy

zaokrąglaj do przodu

zaokrąglaj do tyłu

po zaokrąglaj do najbliższej granicy

po zaokrąglaj do przodu

po zaokrąglaj do tyłu

przed zaokrąglaj do najbliższej granicy

przed zaokrąglaj do przodu

przed zaokrąglaj do tyłu

 

Zaokrąglenie można zdefiniować dla całej firmy w danych kadrowych firmy, lub indywidualnie dla pracowników, zgodnie z praktyką stosowaną w Symfonia ERP Kadry i Płace. Dla przykładów w dalszej części dokumentacji przyjęte jest, że planowany harmonogram pracownika zawiera godziny od 8:00 do 16:00, a tolerancją zaokrągleń do 15 minut.

 

1.Wybór pozycji słownika niezawierających przedrostka przed lub po oznaczać będzie, że:

a.jeżeli odbicie nastąpi przed planowanym rozpoczęciem pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu.

hmtoggle_plus1        Przykład

 

b.jeżeli odbicie nastąpi po planowanym rozpoczęciu pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu.

hmtoggle_plus1        Przykład

 

2.Wybór pozycji słownika zawierających przedrostek "przed" oznaczać będzie, że:

a.jeżeli odbicie nastąpi przed planowanym rozpoczęciem pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu.

hmtoggle_plus1        Przykład

 

b.jeżeli odbicie nastąpi po planowanym rozpoczęciu pracy, zaokrąglenia nie będą uwzględniane, a czas wejścia/wyjścia zostanie odnotowany z chwili odbicia z dokładnością do 1 minuty.

hmtoggle_plus1        Przykład

 

3.Wybór pozycji słownika zawierających przedrostek "po" oznaczać będzie, że:

a.jeżeli odbicie nastąpi przed planowanym rozpoczęciem pracy, zaokrąglenia nie będą uwzględniane, a czas wejścia/wyjścia zostanie odnotowany z chwili odbicia z dokładnością do 1 minuty.

hmtoggle_plus1        Przykład

 

b.jeżeli odbicie nastąpi po planowanym rozpoczęciu pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu.

hmtoggle_plus1        Przykład

 

W celu ustawienia innego czasu zaokrąglenia przed i po dla czasu wejścia/wyjścia zdefiniowanego w harmonogramie, można wprowadzić oddzielne tolerancje zaokrągleń.

 

Pamiętaj aby nie ustawiać tych samych kierunków w obrębie jednego elementu kadrowego zgrupowanego.

 

Ustaw definicje zaokrągleń analogicznie do załączonego przykładu.

unnamedS99BB9DD

 

W standardzie, elementy Zaokrąglenie czasu wejścia (RCP) i Zaokrąglenie czasu wyjścia (RCP) nie mogą zawierać wielu wartości w tym samym czasie.

 

Jeżeli chcesz ustawić inne zaokrąglenia dla wejścia lub wyjścia przed i po planowanym harmonogramie, należy w definicji elementów zaznaczyć opcję dopuszczalne wiele wartości dziennie.

 

unnamedAM3QE7Z9