Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > RCP - Konfiguracja tolerancji

Drukuj

RCP - Konfiguracja tolerancji

img_epr_007

 

Po uzupełnieniu konfiguracji elementów tolerancji, będzie można odbić się na wejście lub wyjście wg określonego na zasadach okna czasowego zbudowanego ze słownika Zaokrąglania RCP.

 

img_epr_008

 

Po dodaniu wartości i przeniesieniu ich do e-Pracownika, usunięcie ich w symfonii nie spowoduje usunięcia ich w e-Pracowniku – aby uzyskać taki efekt, należy nadpisać wartości np. zerem.