Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > RCP - Konfiguracja importu z systemów RCP

Drukuj

RCP - Konfiguracja importu z systemów RCP

Obsługa importu danych z rejestratorów czasu pracy (RCP) w programie Symfonia ERP e‑Pracownik automatyzuje czynności związane z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy pracowników.

 

Zapisy wejścia i wyjścia są wczytywane do programu za pomocą API Symfonia ERP e‑Pracownik. Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia danych na podstawie wejść i wyjść wprowadzanych przez użytkowników po zalogowaniu w systemie.

 

W programie użytkownik analizuje i może modyfikować zarejestrowane zapisy RCP. Na podstawie zaakceptowanych zapisów możliwa jest automatyczna rejestracja zdarzeń typu Spóźnienia, Nieobecności, Nadgodziny lub wcześniejsze wyjścia z pracy. Użytkownik ma pełną kontrolę nad importowanymi zapisami RCP jaki i generowanymi przez nie zdarzeniami.

 

Przed rozpoczęciem pracy z rejestratorami czasu pracy należy dokonać konfiguracji przez:

1.określenie precyzji zaokrągleń:

Ustawienia zaokrąglania zapisów z rejestratorów czasu pracy (lub smart guzik) umożliwiają określenie sposobu i precyzji zaokrągleń dla poszczególnych użytkowników.

Domyślnie ustawienia zaokrągleń przechowywane są w Symfonia ERP Kadry i Płace w zestawie kadrowym Dane osobowe pracownika > RCP w elementach:

Zaokrąglanie czasu wejścia (RCP) - należy przypisać ten element do zestawu w kontaktach i wykonać synchronizację

Zaokrąglanie czasy wyjścia (RCP) - należy przypisać ten element do zestawu w kontaktach i wykonać synchronizację

2.wprowadzenie numeru identyfikatora RCP dla użytkowników:

Numer karty RCP pracownika rejestrowany jest domyślnie w Symfonia ERP Kadry i Płace w zestawie kadrowym RCP w elemencie Numer karty RCP, który należy przypisać do zestawu w kontaktach i wykonać synchronizację.

 

unnamedMA8IGXGC