Konfiguracja > Raporty - konfiguracja

Drukuj

Raporty - konfiguracja

Funkcjonalność umożliwia tworzenie spersonalizowanych raportów opartych na dostępnych elementach w e-Pracowniku. W ramach tej funkcji użytkownicy mogą generować różnorodne zestawienia danych, obejmujące obszary takie jak umowy o pracę, czas pracy, delegacje, wnioski, dane kartotekowe, a także indywidualnie zdefiniowane elementy stworzone w e-Pracowniku, np. ankiety lub oceny pracownicze.

 

Zasada dotycząca widoczności pracowników w raportach jest zgodna z ogólną strukturą systemu. Oznacza to, że każdy użytkownik ma dostęp tylko do informacji dotyczących pracowników zgodnie z ich pozycją w strukturze organizacyjnej. Przykładowo, pracownik może przeglądać raporty dotyczące jedynie swoich danych, kierownicy mogą uzyskiwać raporty dotyczące ich podwładnych, natomiast osoby z działu kadr, które posiadają pełny wgląd w strukturę organizacyjną, mogą przeglądać raporty dla wszystkich pracowników.

 

Dla funkcjonalności przygotowano uprawnienia podglądu oraz tworzenia (edycji). Aby wygenerować nowy raport konieczne jest posiadanie uprawnienia Raporty – Tworzenie.

 

Następnie w menu należy uruchomić moduł Raporty i wybrać opcję +Utwórz raport.

 

img_epr_147

 

System przeniesie nas do okna tworzenia nowego raportu. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane podstawowe:

Nazwa raportu

Kategoria – możesz wybrać kategorię z listy lub wpisać nową, która utworzy się razem z zapisaniem raportu

Krótki opis raportu – opcjonalny opis raportu

 

Następnie możemy wybrać opcje:

Własny:

oTabela

oTabela przestawna

Predefiniowany:

oLista obecności

oRozliczenie czasu pracy

 

Opcja Tabela przestawna nie funkcjonuje jeszcze w obecnej wersji systemu. Moduł raportów będzie rozwijany w następnych wersjach oprogramowania.

 

Po wybraniu opcji Tabela do wyboru mamy opcjonalnie Wykres kołowy, który możemy podpiąć pod wybrany element raportu.

 

Po prawej stronie, w oknie Konfigurowanie kolumn, należy wyszukać elementy, które chcemy zaprezentować w tworzonym raporcie. Można je przeciągnąć do zakładki Widoczność w pole:

Widoczne kolumny – kolumny, które będą widoczne domyślnie w raporcie

Ukryte kolumny – kolumny opcjonalne, które użytkownik będzie mógł wybrać z listy ukrytych kolumn

Przeciągnij kolumnę aby pogrupować – kolumny, według których dane w raporcie będą grupowane

 

img_epr_148

 

Po ustawieniu powyższych opcji możemy użyć przycisku:

Zapisz raport – powoduje zapisanie raportu w module

Pokaż raport – umożliwia podgląd raportu przed zapisaniem

Usuń raport – umożliwia usunięcie raportu w module (tylko dla zapisanych raprotów)

 

Aby skorzystać z domyślnego raportu Alokacja czasu pracy należy w pierwszej kolejność skonfigurować moduł Rozpisywanie czasu pracy. Ten raport prezentuje szczegółowy rozkład czasu pracy w wybranych miesiącach w formie procentowej lub ilościowej, dostarczając użytkownikom klarownego zobrazowania, jak czas jest alokowany w danym okresie. Dzięki temu użytkownicy zyskują łatwy dostęp do istotnych informacji dotyczących wykorzystania czasu, co ułatwia analizę I optymalizację efektywności pracy.