Strona startowa

Drukuj

Pulpit ("Dashboard") i dane osobowe

Dane wyświetlane na pulpicie

Na pulpicie prezentowane są najważniejsze informacje w formie kafelków/karteczek.

 

Bilans urlopowy zawiera informację o pozostałej ilości do wykorzystania, wniosków z elementami posiadającymi dostępny bilans.

 

Lista obecności, która zawiera informacje o:

użytkownikach obecnych (zielona obwódka),

użytkownikach po pracy (pomarańczowa obwódka),

użytkownikach przed pracą (niebieska obwódka),

użytkownikach na nieobecnościach nieusprawiedliwionych (czerwona obwódka),

użytkownikach na nieobecnościach planowanych (fioletowa obwódka), uwzględnione są tylko wnioski z zaznaczoną opcją Koliduj z zapisami RCP w tym samym czasie.

 

unnamedU5G7OVMQ

 

zalogowanych użytkownikach (zielona kropka w prawy dolnym rogu)

 

Opcja Pokaż raport prezentuje raport listy obecności użytkowników. Istnieje możliwość zmiany dnia, filtrowania oraz grupowania poszczególnych elementów.

 

img_epr_089

 

RCP - Zapisy z rejestratora czasu pracy:

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania przybycia do pracy za pomocą "smart guzika" rejestrującego zapis wejścia/wyjścia bez konieczności i możliwości edycji zapisu.

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania zapisy wejścia/wyjścia do pracy za pomocą przycisku z plusem rejestrującego zapis wejścia/wyjścia możliwością wskazania dnia za który zapis dotyczy.

 

Wykres przedstawiający listę podległych użytkowników:

Łącznie użytkowników (ilość wszystkich użytkowników widocznych przez zalogowanego użytkownika.

Online (ilość użytkowników on-line).

Aktywni (ilość użytkowników którzy już się zalogowali w aplikacji ale nie są on-line).

Nieaktywni (ilość użytkowników, którzy jeszcze się nie logowali w systemie).

 

Bilans nadgodzin zawiera informacje o elementach związanych z bilansem nadgodzin użytkownika. Rozpisywanie czasu pracy umożliwia użytkownikowi rozpisywanie czasu pracy na projekty z poziomu pulpitu.

 

Statystyki wniosków - ilość wszystkich wniosków (łącznie z wnioskami podległych użytkowników) z podziałem na statusy:

Pobrane z ERP (wnioski zaakceptowane, pobrane z ERP).

Zaakceptowane (wnioski zaakceptowane finalnie w aplikacji ze statusem zatwierdzony).

Odrzucone.

Anulowane.

Rozpatrywane (wnioski nowe i tylko zaakceptowane wstępnie).

 

unnamedS1099W83

 

Dane wyświetlane na kartotece użytkownika

Po kliknięciu w ikonę

unnamed6V4AUY8V

zostaną wyświetlone dane kartotekowe użytkownika.

 

Na kartotece użytkownika prezentowane są następujące informacje:

Imię i nazwisko.

Zdjęcie pracownika (jeżeli zdjęcie nie zostało wgrane, w jego miejscu prezentowane są inicjały użytkownika). Zielona kropka przy zdjęciu oznacza, że użytkownik jest zalogowany i ma aktywne połączenie z internetem.

Email pracownika, na który będą wysyłane powiadomienia z systemu.

Ikony szybkich akcji (obok zdjęcia), które pokazywane są w zależności od przydzielonych uprawnień.

Dane z kartoteki pracownika, które zostały udostępnione do podglądu zalogowanemu pracownikowi.

Jeżeli administrator portalu udostępni podgląd historycznych wartości elementów, możesz kliknąć przycisk Historia, który otworzy tabelę z archiwalnymi danymi. Jeżeli chcesz powrócić do poprzedniego miejsca w systemie, kliknij ikonę strzałki nad tabelą.

unnamed7EWXNX1H

 

unnamedJVA0EI92

 

Niechciane kolumny można ukryć klikając w ikonę Wybór kolumn i przeciągając niechciane kolumny.

 

Dane możesz pogrupować, przeciągając nagłówek kolumny w pole Przeciągnij kolumnę aby pogrupować.

 

Dane możesz filtrować za pomocą ikony filtra w nagłówkach kolumn.

 

unnamedGMIY29OZ

 

Jeżeli nie widzisz jakichś zakładek lub uważasz, że powinieneś widzieć więcej elementów, skontaktuj się ze swoim administratorem.

Ilość widocznych zakładek może się różnić w zależności o uprawnień użytkownika.

Nazwy zakładek mogą być różne w zależności od zalogowanej firmy.

 

Od wersji 24.00.00 na dodatkowe uprawnienie (Ustawienia – Użytkownicy – Usuwanie wartości kartotekowych) możliwe jest usuwanie wartości kartotekowych z poziomu historii. Jest to funckja administracyjna, której należy używać wyłącznie dla wartości dodawanych po stronie e-Pracownika. Usunięcie wartości z e-Pracownika nie spowoduje automatycznego usunięcia z systemu ERP.