Konfiguracja > Ustawienia - Uprawnienia > Prawa efektywne - Opis uprawnień

Drukuj

Prawa efektywne - Opis uprawnień

hmtoggle_plus1        Ustawienia - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Menadżer zadań - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Wnioski - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Kalendarz - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Changelog


hmtoggle_plus1        Kontakty i struktura - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Dokumenty - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Publiczne API - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Raporty


hmtoggle_plus1        Symfonia e-Pracownik


hmtoggle_plus1        Płace - Wszystkie operacje


hmtoggle_plus1        Rozliczenia - Wszystkie operacje