Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Powiadomienia E-mail

Drukuj

Powiadomienia E-mail

W zakładce E-mail istnieje możliwość aktywacji wysyłania powiadomień o zmianie statusów wniosków (do użytkowników, biorących udział w procesie akceptacji), po zaznaczeniu parametru Włącz usługę e-mail.

 

Odznacz opcję Wysyłaj powiadomienia aby pominąć wysyłkę konkretnego powiadomienia.

 

Treści powiadomień zależą od statusu wnioski i wykonanej akcji na wniosku.

 

Treści można modyfikować dla każdego wniosku osobno.

 

unnamedCNC7Y9NF

 

W treści powiadomień można wykorzystać systemowe wyrażenia:

APPLICATION_ACCEPTANCE_USER (Użytkownik, na którego akceptację oczekuje wniosek.)

APPLICATION_LAST_ACCEPTANCE_USER (Użytkownik, który wykonał akcję na wniosku - np. zaakceptował lub odrzucił wniosek.)

APPLICATION_DATES (Okres, na który został złożony wniosek.)

APPLICATION_NAME (Nazwa wniosku.)

APPLICATION_SUBSTANTIATION (Uzasadnienie wpisane przez użytkownika podczas składania wniosku.)

APPLICATION_NOTE (Notatka, którą wprowadził użytkownik akceptujący lub odrzucający wniosek.)

APPLICATION_OWNER (Użytkownik, którego wniosek dotyczy.)

APPLICATION_DEPUTY (Zastępca wskazany podczas składania wniosku.)

OWNER_POSITION (Stanowisko użytkownika, którego wniosek dotyczy.)

OWNER_DEPARTMENT (Dział użytkownika, którego wniosek dotyczy.)

ACCEPTANCE_USER_POSITION (Stanowisko użytkownika, na którego akceptację oczekuje wniosek.)

ACCEPTANCE_USER_DEPARTMENT (Dział użytkownika, na którego akceptację oczekuje wniosek.)

LAST_ACCEPTANCE_USER_POSITION (Stanowisko użytkownika, który wykonał ostatnią akcję na wniosku.)

LAST_ACCEPTANCE_USER_DEPARTMENT (Dział użytkownika, który wykonał ostatnią akcję na wniosku.)

DEPUTY_POSITIONDEPUTY_DEPARTMENT (Dział zastępcy wybranego na wniosku.)

 

Zmiany dokonywane w treści powiadomień nie są automatycznie kopiowane do innych wniosków.

Zmiany dokonywane w treści powiadomień nie są kopiowane do innych firm.

Jeżeli chcesz aby zmieniony szablon wniosku był użyty we wszystkich aktywnych wnioskach w danej firmie, użyj przycisku:

unnamed1NMYY5BE