Konfiguracja > Pierwsze logowanie i dodawanie nowej firmy

Drukuj

Pierwsze logowanie i dodawanie nowej firmy

Logowanie do Symfonia ERP e-Pracownik

1.Zaloguj się do portalu użytkownikiem Admin, podając hasło demo.

2.Na liście firm wybierz Administracja, która stworzona jest na potrzeby konfiguracyjne i nie należy jej wykorzystywać jako firmy docelowej.

 

Dodawanie nowej firmy

Jeżeli chcesz dołączyć firmę do listy, kliknij przycisk Dodaj firmę, który uruchomi okno kreatora tworzenia nowej firmy. Alternatywą jest wybranie z listy firmy Administracja, po której pojawi się widok Kreator tworzenia nowej firmy, z możliwością wybrania już istniejącego procesu kreatora, lub stworzenia nowego za pomocą przycisku Dodaj nową firmę.

 

img_epr_062

 

img_epr_063

 

Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

 

Wprowadzona nazwa w polu Nazwa firmy, pojawiać się będzie w pasku głównym aplikacji po zalogowaniu.

Wprowadzona nazwa w polu Nazwa skrócona, pojawiać się będzie na liście wyboru dostępnych firm podczas logowania użytkownika.

 

W następnym kroku należy uzupełnić licencję tworzonej firmy.

 

img_epr_064

 

Krok nr 3 umożliwia ustawienie danych dostępowy konta SMTP do wysyłki powiadomień mailowych.

 

img_epr_065

 

Kolejny krok pozwala określić parametry polityki haseł wraz z konfiguracją kont użytkowników i logowania do systemu.

 

img_epr_066

 

W kroku nr 5 należy uzupełnić informacje potrzebne do synchronizacji z Bazą ERP Kadry i Płace.

 

img_epr_067

 

W sekcji Serwer należy podać dane:

Serwer MS SQL: (Nazwa serwera MS SQL z bazą danych Symfonia ERP Kadry i Płace, adresowana w taki sam sposób jak w programie ERP).

Baza danych: (Nazwa bazy danych programu Symfonia ERP Kadry i Płace).

Użytkownik MS SQL: (Użytkownik mający uprawnienia do bazy danych Symfonia ERP Kadry i Płace na serwerze MS SQL).

Hasło MS SQL: (Hasło użytkownika MS SQL).

Użytkownik ERP:  (Użytkownik programu Symfonia ERP Kadry i Płace mający pełne uprawnienia do systemu.)

Hasło ERP: (Hasło użytkownika programu Symfonia ERP Kadry i Płace.)

Ograniczenie pobierania użytkowników z aktywnymi wzorcami ERP:

oW tym polu wpisz nazwę wzorca z programu Symfonia ERP Kadry i Płace, a program ograniczy pobieranie użytkowników tylko to tych, którzy mają przypisany taki wzorzec lub listę,

oJeżeli chcesz ograniczyć listę użytkowników do wielu wzorców, wprowadź ich nazwy oddzielając je separatorem " | " (spacja przed i po separatorze jest istotna). Przykład: Pracownik etatowy | Umowy cywilnoprawne

 

Po wpisaniu wszystkich danych wybierz przycisk Następny krok.

 

W kroku Synchronizacja możemy przeprowadzić pierwszą synchronizację między e-Pracownik a Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

img_epr_068

 

Kliknięcie przycisku Rozpocznij synchronizację spowoduje wyświetlenie aktualnie wykonywanych kroków.

 

img_epr_069

 

Jeżeli w procesie wystąpi błąd, stosowna informacja zostanie wyświetlona na ekranie. Dostępne będą również wstępne informacje o tym, co najczęściej powoduje tego rodzaju błąd pod ikoną znaku zapytania pokazaną na poniższym zrzucie ekranu.

 

img_epr_070

 

Po przeprowadzonej poprawnie synchronizacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Następnie możliwe jest podjęcie wyboru czy dla danej firmy ma zostać zastosowana konfiguracja standardowa.

 

img_epr_071

 

W zależności od podjętego wyboru w tym kroku można zakończyć pracę z kreatorem, bądź kontynuować w następnym kroku konfigurację modułów.

 

img_epr_072

 

Konfiguracja modułów pozwala zastosować domyślne ustawienia w wybranych modułach. Obecnie dostępna jest domyślna konfiguracja modułu:

Wnioski – Należy zaznaczyć pożądane w systemie wnioski z dostępnych kategorii

Dane kadrowe – Należy zaznaczyć pożądane dane kadrowe, które mają zostać wyświetlone w module.

Płace – Jeżeli chcemy skonfigurować domyślny pasek płac należy zaznaczyć opcję “Użyj domyślnej konfiguracji paska wynagrodzeń”.

 

W kroku Struktura możliwa jest grupowa konfiguracja struktury organizacyjnej firmy.

 

img_epr_073

 

W zakładce grupy możliwe jest wybranie, pobranej ze słownika Dział w Symfonia ERP Kadry i Płace, grupy a następnie po naciśnięciu przycisku przypisanie do niej wielu użytkowników na raz. Po wybraniu grupy, poniżej prezentowani są użytkownicy aktualnie do niej przypisani. Jeśli użytkownik należy do grupy poprzez przypisanie z poziomu e-Pracownika, możliwe jest również usunięcie go z niej.

 

W zakładce menedżerowie grupy, możliwe jest przypisanie wielu osób na raz do jednego przełożonego, poprzez wybranie menedżera z listy i wskazanie użytkowników, którzy mają mu podlegać.

 

Kopiowanie ustawień

img_epr_090

Jeżeli chcesz skopiować ustawienia z firmy “X” do wybranych firm “B,C,D…” użyj przycisku Kopiowanie ustawień, który uruchomi odpowiednie okno:

 

img_epr_091

 

W tym miejscu należy uzupełnić pola oznaczone gwiazdką:

Z firmy – w tym miejscu z listy wskaż firmę, z której chcesz kopiować ustawienia.

Do firm – w tym miejscu z listy wskaż firmę lub wiele firm, do których chcesz przenieść ustawienia.

 

Po uzupełnieniu pojawi się sekcja Ustawienia, w której należy zaznaczyć dane, które chcemy przenieść. Dane podzielone są na:

Role kopiowane są wszystkie role wraz z ustawianiem uprawnień.

Wnioski kopiowane są grupy wniosków i wszystkie wniosku wraz z pełną definicją (parametry, widoczność, wydruki,...).

Dane kadrowe kopiowane są grupy kartotek, wszystkie elementy i atrybuty elementów, wraz z pełną definicją (parametry, widoczność,...).

Płace – istniejąca definicja paska I karty zostaje usunięta I nadpisana konfiguracją z firmy “X”.

 

Możemy zaznaczyć wszystkie dane z danej sekcji za pomocą Zaznacz wszystko lub zaznaczać pojedynczo.

 

img_epr_092

 

Po wybraniu pozycji do skopiowania należy użyć przycisku Kopiuj, a następnie zatwierdzić komunikat (zabezpieczający przed przypadkowym kliknięciem):

 

img_epr_093

 

Pomyślnie zakończone kopiowanie powinno zakończyć się komunikatem Zapisano pomyślnie.