e-Deklaracje > Paski (przygotowanie plików w Symfonia ERP Kadry i Płace)

Drukuj

Paski (przygotowanie plików w systemie Symfonia ERP Kadry i Płace)

System przyjmie dowolnie przygotowane pliki w formacie PDF, których nazwa będzie pasować do wzorca Paski Nazwisko Imię 20200410_122529.

 

W celu maksymalnej automatyzacji procesu tworzenia plików z paskami wykonaj następujące czynności:

1.Zaloguj się w systemie Symfonia ERP Kadry i Płace.

2.Wybierz pracowników dla których będziesz generować paski.

3.W menu opcji wykonaj raport wybierz Paski Wynagrodzeń, jako rodzaj wydruku wybierz Podgląd wydruku z zaznaczoną opcją z zakładkami.

 

unnamedSE3BD8LK

 

Po zakończeniu operacji generowania, zostaną wyświetlone paski wynagrodzeń gotowe do wydruku. Okno przyjmuje jednorazowe wyświetlenie tylko 200 zakładek więc paski należny przygotowywać partiami mniejszymi niż 200 użytkowników.

 

1.Zaznacz pole Osobne pliki.

2.Rozwiń ikonę pliku z dyskietką i w sekcji Wszyscy użytkownicy wybierz Plik PDF.

3.Zaczekaj aż proces tworzenia plików dobiegnie końca i wskaż katalog w którym chcesz zapisać paski.

 

unnamedQHAF0JUE