e-Deklaracje > Paski (import pasków pracowników)

Drukuj

Paski (import pasków pracowników)

Aby zaimportować pliki z paskami pracowników, musisz posiadać uprawnienie do Dokumenty - Wszystkie operacje > Dokumenty - Import.

 

1.Przejdź do menu Dokumenty > Import plików.

2.W sekcji Import deklaracji kliknij przycisk Wybierz pliki i odszukaj katalog z zapisanymi paskami użytkowników.

3.Zaznacz wszystkie pliki (Maksymalna ilość plików dla jednego importu to 5000. Maksymalna wielkość wszystkich plików dla jednego importu to 1GB).

4.W polu Rodzaj wybierz Paski.

5.Kliknij przycisk Importuj wybrane i poczekaj aż proces dobiegnie końca.

 

Po zakończeniu procesu pojawi się status importu. Jeżeli pliki już były wcześniej importowane, pojawi się komunikat Plik już istnieje.

 

unnamedUDKHRC80

 

Wczytane pliki pojawią się w katalogu Paski w e-Teczce użytkownika.

 

Importowane pliki muszą zawierać nazwy jak na załączonym przykładzie. Nazwisko pracownika musi zarzynać się od 27 znaku, a po spacji musi zostać podane imię użytkownika.

Nazwa pliku powinna zaczynać się od sformułowania "Pasek płacowy za 2019-10 - " a po tym musi być podane tylko nazwisko i imię użytkownika oddzielone spacją.

Lub pasować do wzorca "Paski Nazwisko Imię 20200410_122529" (nazwa pliku generowana przez standardowy raport w systemie Symfonia ERP Kadry i Płace "Paski").