Konfiguracja > Opis założeń zmiany statusów wniosków

Drukuj

Opis założeń zmiany statusów wniosków

Anulowanie wniosku

nazwa przycisku:

Anuluj

 

okno dialogowe:

“Czy na pewno chcesz anulować wniosek?”

oNie

oTak

 

warunki obowiązkowe:

Rozliczenia UCP ustawione na nie

 

warunki dodatkowe:

zalogowany użytkownik ma przypisane uprawnienie Wnioski - Anuluj zaakceptowany wniosek

wniosek ma status Zaakceptowany

zalogowany użytkownik jest właścicielem wniosku

status wniosku nie jest odrzucony ani anulowany

data zakończenia jest większa niż dzisiejszy dzień

 

Akceptacja zastępstwa / Odrzucanie zastępstwa

nazwa przycisku:

Akceptuj zastępstwo

Odrzuć zastępstwo

Odrzuć (w przypadku kiedy zalogowany użytkownik jest równocześnie zastępcą i przełożonym)

Akceptuj wstępnie (w przypadku kiedy zalogowany użytkownik jest równocześnie zastępcą i przełożonym z uprawnieniem do akceptacji wstępnej)

Akceptuj finalnie (w przypadku kiedy zalogowany użytkownik jest równocześnie zastępcą i przełożonym z uprawnieniem do akceptacji finalnej)

 

warunki obowiązkowe:

rozliczenia UCP ustawione na nie

zastępstwo nie było wcześniej zaakceptowane

zastępca jest wybrany na wniosku

wniosek ma status Nowy

 

warunki dodatkowe:

zalogowany użytkownik ma przypisane uprawnienie Wnioski - Akceptacja zastępstwa poza strukturą

zalogowany użytkownik jest zastępcą

zastępca wskazany na wniosku jest podległy w strukturze zalogowanego użytkownika

 

Informacje dodatkowe

jeżeli akceptująca osoba również jest i przełożonym lub wyżej w hierarchii, zamiast akceptacji zastępstwa ma możliwość akceptacji wstępnej lub finalnej, w zależności od posiadanej roli:

oAkceptuj wstępnie - jeżeli posiada uprawnienie Wnioski - Akceptacja wstępna wniosków

oAkceptuj finalnie - jeżeli posiada uprawnienie Wnioski - Akceptacja finalna wniosków

 

Akceptacja wstępna

nazwa przycisku:

Akceptuj wstępnie

 

warunki obowiązkowe:

rozliczenia UCP ustawione na nie

zalogowany użytkownik nie jest właścicielem wniosku

wniosek ma status Nowy lub Rozpatrywany

zalogowany użytkownik ma przypisane uprawnienie Wnioski - Akceptacja wstępna wniosków

użytkownik ma przypisanego przełożonego

 

warunki dodatkowe:

osoba akceptująca jest wyżej w hierarchii w strukturze użytkownika, którego wniosek dotyczy

wymagana osoba akceptująca to zalogowany użytkownik

zalogowany użytkownik ma rolę akceptującą

użytkownik ma rolę akceptującą w strukturze

 

Akceptacja finalna

nazwa przycisku:

Akceptuj finalnie

 

warunki obowiązkowe:

rozliczenia UCP ustawione na nie

Owner != User

status wniosku jest Nowy lub Rozpatrywany

 

warunki dodatkowe:

Wnioski - Finalna akceptacja wniosków poza strukturą

Wariant:

ozalogowany użytkownik posiada przypisane role: Wnioski - Akceptacja wstępna wniosków i Wnioski - Akceptacja finalna wniosków

ozalogowany użytkownik nie ma przełożonego (jest najwyżej w strukturze)

Wariant:

ozalogowany użytkownik posiada przypisane rolę Wnioski - Akceptacja finalna wniosków

oosoba akceptująca jest wyżej w hierarchii w strukturze użytkownika

Wariant:

ozalogowany użytkownik posiada przypisane rolę Wnioski - Akceptacja finalna wniosków

owymagana osoba akceptująca to zalogowany użytkownik

 

Odrzucanie wniosku

nazwa przycisku:

Odrzuć

warunki dodatkowe:

Na wniosku widoczny jest przycisk Akceptuj finalnie

Na wniosku widoczny jest przycisk Akceptuj wstępnie