Strona startowa

Drukuj

Logowanie

Logowanie do aplikacji

Zależnie od konfiguracji istnieje więcej niż jedna możliwość zalogowania się do aplikacji:

 

Logowanie za pomocą użytkownika i hasła.

Wprowadź użytkownika zgodnego z konfiguracją w danej firmie (np. "j.kowalski").

Jeżeli administrator nie ustanowił innego hasła, zaloguj się podając 5 ostatnich cyfr nr PESEL.

 

Logowanie za pomocą kont społecznościowych

Jeżeli dostępna jest opcja logowania za pomocą konta Google, kliknij w logo i wybierz konto, którym chcesz się zalogować.

Jeżeli dostępna jest opcja logowania za pomocą konta Facebook, kliknij w logo i wybierz konto, którym chcesz się zalogować.

 

Logowanie za pomocą kont domenowych Windows (AD)

(obecnie tylko po kontakcie i wdrożeniu przez producenta oprogramowania)

Jeżeli dostępna jest opcja logowania za pomocą AD, kliknij w logowanie domenowe i jeżeli:

używasz systemu Windows i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę, zostaniesz automatycznie przeniesiony do przypisanej firmy lub na listę wyboru firm.

używasz innego systemu operacyjnego, zostaniesz poproszony o podanie użytkownika domenowego i hasła.

 

Od wersji 22.20.04 po uruchomieniu aplikacji e-Pracownik, usługa_API, automatycznie dodaje się nowy wpis w pliku appsettings.json:

 
"JwtSecretKey": "kluczinstancji",

"SecretKey": "kluczinstancji"

 
Firmy z aktywną dotychczasową wersją logowania AD, muszą skopiować klucze dodane w pliku appsettings.json z katalogu SymfoniaePracownik_API do pliku appsettings.json w katalogu SymfoniaePracownik_API_AD.

Instalacje API i API_AD, muszą posiadać te same wpisy "JwtSecretKey" i  "SecretKey".

 

 

unnamedCQTNDR4C

 

Konto społecznościowe zostanie powiązane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki: imię, nazwisko i adres email podane w koncie społecznościowym, zgadzają się z danymi wprowadzonymi w aplikacji Symfonia ERP e‑Pracownik.

 

Konto domenowe AD zostanie powiązane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki: zalogowany użytkownik zgadza się z danymi wprowadzonymi przy użytkowniku w polu "użytkownik AD".

 

Można podłączyć tylko jedną domenę Windows pod jedną instalację API Symfonia ERP e‑Pracownika.

 

W przypadku wystąpienia błędu

401 1 3221226331

# The attempted logon is invalid. This is either due to a bad username or authentication information.

możliwe przyczyny/rozwiązania:

– wyłączyć "zezwalaj na anonimową translację identyfikatorów SID/nazw" w GPO,

– IIS - witryna AD - Uwierzytelnianie - Ustawienia zaawansowane - wyłączyć Ochronę Rozszerzoną.

 

 

Wybór firmy

Aplikacja jest wielofirmowa co oznacza, że konto użytkownika może być powiązane z wieloma firmami obsługiwanymi przez aplikację.

Jeżeli jesteś zatrudniony tylko w jednej firmie, system przekieruje do tej firmy i pominie okno wyboru z listą firm.

Jeżeli jesteś zatrudniony w więcej niż jednej firmie, zostanie wyświetlona lista przypisanych do ciebie firm.

Firmę można zmienić również po zalogowaniu w aplikacji, wybierając firmę z listy rozwijanej w górnej belce nawigacyjnej. Aby rozwinąć listę firm, kliknij w nazwę firmy, do której jesteś aktualnie zalogowany.

 

Język aplikacji

Aplikacja jest wielojęzyczna, dostępnych jest 5 języków:

Polski

Angielski

Niemiecki

Rosyjski

Ukraiński

 

Język można zmienić również po zalogowaniu w aplikacji, wybierając dostępny język z listy rozwijanej w górnej belce nawigacyjnej. Aby rozwinąć listę języków, kliknij w ikonę (flagę) symbolizującą aktualnie wybrany język i kliknij w język docelowy.

unnamedL1GB9HLN
unnamed5PNR79OF

 

Język aplikacji zapamiętywany jest dla przeglądarki. Po zamknięciu przeglądarki i ponownym zalogowaniu, aplikacja wybierze poprzednio używany język.