Strona startowa

Drukuj

Kontakty (Kartoteki)

Widoczność w kartotece kontaktów (widok pracownika)

W menu Kontakty zobaczysz wiersz ze swoją kartoteką, jak również kartoteką swojego przełożonego.

 

W zależności od przydzielonych uprawnień możesz kliknąć w wiesz kierownika i wyświetlić jego kartotekę.

 

Dane w tabeli są domyślanie grupowane wg elementu Nazwa grupy.

 

Jeżeli chcesz:

usunąć grupowanie, kliknij i przytrzymaj kursor na elemencie Nazwa grupy, a następnie przeciągnij ją obok elementów w tabeli.

dodatkowo pogrupować tabelę, kliknij i przytrzymaj kursor na wybranym elemencie i przeciągnij go w miejsce grupowania.

zmienić kolejność grupowania, kliknij i przytrzymaj kursor na wybranym elemencie i przeciągnij go w prawą lub lewą stronę.

ukryć kolumnę wyświetloną w tabeli, kliknij ikonę Wybór kolumn znajdującą się w nagłówku tabeli i przeciągnij do niej kolumnę.

 

Dane w tabeli możesz filtrować za pomocą kliknięcia w ikonę filtra w konkretnej kolumnie lub korzystając z pola Wyszukaj filtrującego dane po wszystkich kolumnach.

 

unnamedGF9NX0TK

 

Widoczność w kartotece kontaktów (widok kierownika)

W menu Kontakty zobaczysz wiersz ze swoją kartoteką, kartoteką swojego przełożonego, jak również kartoteki swoich podległych w strukturze pracowników.

 

W zależności od przydzielonych uprawnień możesz kliknąć w wiesz kierownika lub swojego pracownika i wyświetlić jego kartotekę.

 

Dane możesz wyeksportować do Excel zachowując wybrane formatowanie, za pomocą ikony eksportu.

 

Dane w tabeli możesz filtrować za pomocą kliknięcia w ikonę filtra w konkretnej kolumnie lub korzystając z pola Wyszukaj filtrującego dane po wszystkich kolumnach.

 

unnamedYKAEWC5X

 

Po kliknięciu w wiersz użytkownika, otworzy się kartoteka z danymi.

 

Zakładka prezentuje dokładnie takie same zakładki i dane, jakie widać we własnej kartotece.

 

Wartości w zakładkach twoich przełożonych nie są widoczne, jeżeli nie zostało to odpowiednio skonfigurowane.

 

unnamed04G7MCJG

 

Przycisk Pokaż wszystko na jednej zakładce umożliwia wyświetlanie danych kadrowych bez zakładek.

 

img_epr_118

 

Aby przywrócić widok użyj przycisku Pokaż na osobnych zakładkach.

 

img_epr_119