Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > Konfiguracja rozpisywania czasu pracy na projekty (MPK)

Drukuj

Konfiguracja rozpisywania czasu pracy na projekty (MPK)

Ustawienia – Kalendarz – Rozpisanie czasu pracy

img_epr_017

 

Rozpisanie czasu pracy jest możliwe po skonfigurowaniu elementu kadrowego przechowującego te wartości. Po wybraniu elementu zgrupowanego istnieje możliwość wskazania atrybutów, które mają być widoczne za pomocą listy zaznaczanej.

 

img_epr_018

 

img_epr_019
 

Skonfigurowana lista elementów obsługuje mechanizm drag & drop, dzięki czemu możliwa jest zmiana ich kolejności.

img_epr_020

 

Element może składać się z dowolnej ilości pól, natomiast jedno z nich musi być wybrane jako element do kalkulacji i musi być to atrybut typu ułamek zwykły, prezentowany jako godziny i minuty w Kadry i płace.  

 

img_epr_021

 

Poniżej konfiguracji elementów kadrowych znajduje się Konfiguracja szablonów widoczności atrybutów i elementów słownikowych.

 

img_epr_033

 

Poprzez wskazanie projektów, możemy ograniczyć listę ich widoczności jak i pozycji słownikowych powiązanych ze sobą. W przykładzie ze zrzutu, poprzez wskazanie określonego w szablonie projektu, wyświetli się lista wskazanych do powiązania rodzajów wykonywanej pracy.

 

img_epr_034

 

img_epr_035

 

Następnie w kroku nr 4 należy powiązać wskazane rodzaje pracy z wybranymi czynnościami. Należy wybrać powiązane czynności do każdego rodzaju wykonywanej pracy, następnie utworzyć szablon.

 

img_epr_036

Za pomocą suwaka pokaż powiązania, możemy wyświetlić listę skonfigurowanych powiązań.

 

img_epr_037

 

Należy pamiętać, że po skonfigurowaniu pierwszego szablonu, użytkownik będzie miał ograniczoną listę projektów do tych, które zostały wskazane w szablonie. Dopóki nie funkcjonuje żaden szablon, użytkownik może wybierać pozycje dowolnie.