Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > Konfiguracja kolumn podsumowań

Drukuj

Konfiguracja kolumn podsumowań

Tabela - Konfiguracja kolumn

Nowa firma nie posiada kolumn podsumowań. Aby utworzyć przykładowe podsumowania, przejdź do sekcji Tabela w menu Ustawienia > Kalendarz > Konfigurowanie kolumn i kliknij Dodaj domyślną konfigurację.

 

unnamedF4DF8E26

 

unnamed5U16IROW

 

Aby utworzyć nową kolumnę podsumowań w tabeli, kliknij przycisk Dodaj kolumnę i uzupełnij konfigurację:

Podgląd kolumny (Prezentuje widok kratki po zapisaniu konfiguracji)

Skrót (Trzy znakowe pole wyświetlane w nagłówku kolumny)

Opis (Opis wyświetlany po najechaniu kursorem na nagłówek kolumny)

Kolor tła (Kolor tła w kratce podsumowania )

Kolor czcionki (Kolor czcionki w kratce podsumowania)

Dane wartości górnej (Definicja górnej połowy pola w kratce podsumowania)

oBrak (Pomija wyświetlanie podziału kratki i wyświetla tylko dane z wartości dolnej w całej kratce)

oSuma godzin Harmonogramu

Dane wartości dolnej (Definicja dolnej połowy pola w kratce podsumowania)

oSuma godzin RCP

oSuma godzin RCP (Praca zdalna)

oSuma godzin harmonogramu

oSuma godzin harmonogramu, minus godziny z wybranych kolumn

oSuma godzin harmonogramu, minus godziny z wybranych wniosków

oSuma godzin z wybranych kolumn

oSuma godzin z wybranych wniosków

oSuma godzin z wniosków kolidujących z RCP

oSuma godzin z wniosków nie kolidujących z RCP

oSuma godzin ze wszystkich wniosków

oNadgodziny

oRóżnica godzin z wybranych kolumn

 

unnamed1FNZ1SV6

 

Domyślne elementy również można modyfikować (należy kliknąć w kratkę zaprezentowaną w podglądzie kolumny)

 

Aby przywrócić domyślną konfigurację, należny usunąć kolejno wszystkie elementy i ponownie kliknąć "Dodaj domyślną konfigurację"

 

Po skonfigurowaniu przykładowa konfiguracja powinna wyglądań następująco:

 

unnamedYQL19RUZ

 

Karta ewidencji czasu pracy - Konfiguracja kolumn

Nowa firma posiada domyślne podsumowani, bez kolumn uwzględniających wnioski składany w systemie. Aby dodać własne podsumowania, przejdź do sekcji Ewidencja czasu pracy w menu Ustawienia > Kalendarz > Konfigurowanie kolumn i kliknij Dodaj kolumnę.

 

unnamedO2FEXP9H

 

Aby utworzyć nową kolumnę podsumowań w tabeli, kliknij przycisk Dodaj kolumnę i uzupełnij konfigurację:

Nazwa (Nazwa wyświetlana w nagłówku kolumny)

Podkolumny (Pole z wybranymi kolumnami służy do zgrupowania kolumn w jednym bloku kolumn. Kolejność kolumn wyświetla się w kolejności dodawania Widoczne są tylko elementy, które zostały dodane przed rozpoczęciem tworzenia elementu grupującego)

Wybrane wnioski (Wnioski, które zostaną zsumowane. Pole powinno pozostać puste jeżeli wybrane są elementy w polu Podkolumny.)

 

Aby zmienić definicję danego elementu należny kliknąć w pole na podglądzie w sekcji Ewidencja czasu pracy.

 

unnamed2BOA6PDR

 

Po skonfigurowaniu przykładowa konfiguracja powinna wyglądań następująco:

 

unnamedYU8JJKFC

 

Dodając kolumnę z wnioskami pamiętaj, że w zestawieniu uwzględnione będą tylko wnioski ze statusem Zaakceptowany.