Instalacja aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik > Konfiguracja Internet Information Services (IIS)

Drukuj

Konfiguracja Internet Information Services (IIS)

Uruchomienie menadżera usługi IIS

1.Kliknij przycisk Start Systemu Windows i zacznij pisać iis.

2.Uruchom Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS).

 

unnamedHM1B95OO

 

Konfiguracja aplikacji „SymfoniaeKIP_OUT”

1.Kliknij w Pule aplikacji i po kliknięciu prawym klawiszem na puli SymfoniaeKIP_OUT.

2.Wybierz Ustawienia zaawansowane.

 

unnamedA1PIGM8E

 

3.Ustawienia opcji puli aplikacji SymfoniaeKIP_OUT powinny być zgodne z poniższym obrazkiem:

Tryb uruchamiania: AlwaysRunning

Włącz aplikacje 32-bitowe: True

Limit czasu bezczynności: 0

Limit czasu uruchamiania: 1800

Tożsamość: NetworkService

Stały przedział czasu: 0

 

unnamedZSXHBIPN

 

Konfiguracja aplikacji „SymfoniaePracownik_API”

1.Kliknij w Pule aplikacji i po kliknięciu prawym klawiszem na puli SymfoniaePracownik_API.

2.Wybierz Ustawienia zaawansowane.

 

unnamedJ2XZKSAM

3.Ustawienia opcji puli aplikacji SymfoniaePracownik_API powinny być zgodne z poniższym obrazkiem:

Tryb uruchamiania: AlwaysRunning

Limit czasu bezczynności: 0

Limit czasu uruchamiania: 1800

Stały przedział czasu: 0

 

unnamed93PH6NXO