Instalacja aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik > Konfiguracja aplikacji „SymfoniaePracownik_Front” (WEB)

Drukuj

Konfiguracja aplikacji „SymfoniaePracownik_Front” (WEB)

Zaktualizuj w pliku C:\SymfoniaePracownik\SymfoniaePracownik_Front\assets\app-config.json:

Adresy rozpoznawalne z www (sieć internet z zewnątrz serwera aplikacji).

oAdres apiUrl musi wskazywać na adres usługi SymfoniaePracownik_API z dopiskiem /api.

oAdres hub musi wskazywać na adres SymfoniaePracownik_API bez zakończenia adresu znakiem /.

Włączenie/wyłączenie możliwości logowania za pomocą kont społecznościowych (social_button). Aby włączyć możliwość logowania należy zmienić false na true.

Włączenie/wyłączenie możliwości logowania za pomocą kont domeny Windows (windowsAuthentication). Aby włączyć możliwość logowania za pomocą kont Active Directory (AD) należy zmienić false na true.

 

{
    "apiUrl": "http://localhost:9001/api",
    "apiAdUrl": "https://localhost:9002/api",
    "hub": "http://localhost:9001",
    "social_button_google": false,
    "social_button_facebook": false,
    "windowsAuthentication": false,

    "useSessionStorage": true,

    "idle_timer": 10,

    "idle_timer_left": 3
}

 

Jeżeli włączysz logowanie za pomocą kont domenowych windowsAuthentication: adres apiAdUrl koniecznie musi być uruchomione na protokole HTTPS.

W przeciwnym razie przeglądarka nie będzie mogła pobrać danych o zalogowanym użytkowniku Windows i dane trzeba będzie wprowadzać ręcznie (domena\użytkownik i hasło domeny).

 

Jeśli próba zalogowania kończy się komunikatem Usługa jest niedostępna i taki stan utrzymuje się przez ponadnormatywny czas, oznacza to wystąpienie problemu z komunikacją do adresu apiUrl.

Jeśli po zalogowaniu się do e-Pracownika nie będzie widoczna „zielona kropka”, znaczy to że jest problem z komunikacją do adresu hub.

 

Parametry obsługujące automatyczne wylogowanie po okresie nieaktywności:

idle_timer (wartość podana w minutach) – gdy nie uzupełnimy lub zostawimy 0 to auto-wylogowywanie po X czasie nie będzie włączone.

idle_timer_left (wartość podana w minutach) – wpisujemy od kiedy zaczynamy pokazywać Timer o nieaktywności. Np. gdy mamy skonfigurowane tak jak wyżej, to za 2 minuty przed wylogowaniem pojawi się kafelek z informacja o wylogowaniu.

useSessionStorage – wartość ustawiona na true spowoduje, że system automatycznie wyloguje użytkownika po zamknięciu przeglądarki.