Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > Harmonogramy - Definiowanie wzorców czasu pracy

Drukuj

Harmonogramy - Definiowanie wzorców czasu pracy

unnamedZ6JDSZU3

 

Domyślny wzorzec dnia – umożliwa wyznacznie wzorca przypisywanego w momencie wprowadzania godzin pracy, przy braku zaplanowanych godzin nadany dzień (np. sobota, niedziela czy święto).

Konfiguracja modyfikacji harmonogramów – umożliwa wyznaczenie, które role będą mogły dokonywać zmian w harmonogramach (czyli dodawać nowe harmonogramy, nadpisywać, zmieniać priorytety lub usuwać już obecne harmonogramy), maksymalnie x dni wstecz.

 

Wzorce czasu pracy służą do inicjalizacji kalendarzy powtarzalną serią wzorców dni. System importuje wszystkie wzorce kalendarzowe z Symfonia ERP Kadry i Płace. Nazwy wzorców, opisy i kolory dni są identyczne z odpowiednikami w Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

1.W oknie Ustawienia > Kalendarz > Harmonogram wskaż zakładkę Wzorce okresowe.

2.Kliknij przycisk Dodaj wzorzec.

3.W oknie Wzorzec czasu pracy:

a.Podaj nazwę wzorca w polu Nazwa

b.Przesuń suwak na Aktywny.

c.Klikając przycisk Dodaj dzień dodaj tyle dni, ile będzie występowało w jednym cyklu występowania wzorca.

d.W oknie dni wskaż kolejno z listy rozwijanej jednodniowe wzorce czasu pracy składające się na dany wzorzec czasu pracy. Pamiętaj o zachowaniu kolejności dodawanych dni zgodnie z planowanym harmonogramem pracy.

4.Kliknij przycisk Utwórz.

 

Utworzony wzorzec będzie dostępny w kalendarzu podczas zmiany harmonogramów.

 

Wzorce dodane w portalu nie przeniosą się do Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

unnamedL8LT3UK1

 

Wyłączenie aktywności wzorca (również pobranego z ERP) spowoduje ukrycie tego wzorca na liście wzorców czasu pracy podczas inicjalizacji kalendarza. Wzorce zainicjalizowane tym wzorcem nie znikną z kalendarzy użytkowników.