Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > Harmonogramy - Definiowanie wzorców dni

Drukuj

Harmonogramy - Definiowanie wzorców dni

1.W oknie Ustawienia > Kalendarz > Harmonogram wskaż zakładkę Wzorce dni.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Wzorzec dnia:

a.Podaj nazwę wzorca w polu Nazwa.

b.Zdefiniuj kolor dnia klikając w kratkę koloru tła.

c.Zdefiniuj kolor czcionki klikając w kratkę koloru czcionki.

4.Klikając przycisk Dodaj czas aby dodać wszystkie przedziały pracy w obrębie jednego dnia.

a.W oknie czasu wskaż kolejno z listy rozwijanej rodzaje czasu pracy.

b.Uzupełnij czas rozpoczęcia, zakończenia i rzeczywisty czas pracy (czas do rozliczenia).

c.Pamiętaj o zachowaniu kolejności dodawanych zakresów godzin zgodnie z planem dnia.

5.Kliknij przycisk Utwórz.

 

unnamedAWHL3ZSB