Kalendarz i tabela zbiorcza > Filtrowanie kalendarza

Drukuj

Filtrowanie kalendarza

Jeżeli chcesz odfiltrować wydarzenia na kalendarzu, kliknij ikonę Filtruj. Dostępne są następujące opcje:

Pokaż tylko moje wydarzenia – odfiltrowuje tylko wydarzenia zalogowanego użytkownika i w wnioski w których jest zastępcą.

Filtruj grupy – pozawala zwęzić ilość wydarzeń do użytkowników z wybranych grup.

Filtruj użytkowników – pozawala zwęzić ilość wydarzeń do wybranych użytkowników.

Pokaż archiwalnych użytkowników – pozwala na przeglądanie zdarzeń użytkowników archwialnych.

Ukryj harmonogram – ukrywa harmonogramy.

Ukryj RCP – ukrywa wszystkie zapisy wejścia/wyjścia.

Ukryj wnioski – ukrywa wszystkie wnioski.

Filtruj status wniosku – pozwala odfiltrować wnioski po statusie.

Filtruj rodzaj wniosku – pozwala odfiltrować wnioski po rodzaju.

 

unnamed8UTMNV7P

 

Jeżeli uważasz, że nie widzisz jakichś swoich wydarzeń lub wydarzeń swoich podległych użytkowników, sprawdź czy filtr nie jest aktywny (niebieski kolor ikony filtra).