e-Deklaracje > e-Deklaracje (przygotowanie plików w Symfonia ERP Kadry i Płace)

Drukuj

e-Deklaracje (przygotowanie plików w systemie Symfonia ERP Kadry i Płace)

System przyjmie dowolnie przygotowane pliki w formacie PDF, które w nazwie zawierać będą nazwisko i imię użytkownika występującego w aplikacji.

 

W celu maksymalnej automatyzacji procesu tworzenia plików z deklaracjami wykonaj następujące czynności:

1.Zaloguj się w systemie Symfonia ERP Kadry i Płace z dostępem do modułu e-Deklaracje.

2.Odszukaj deklaracje deklaracje, które zostały wysłane i potwierdzone przez US (Deklaracje o statusie 200).

3.W polu Rodzaj wydruku wybierz Podgląd wydruku i zaznacz opcję Z zakładkami.

 

unnamedOCY8T1OY

 

Po zakończeniu operacji generowania, zostaną wyświetlone deklaracje PIT gotowe do wydruku. Deklaracje, które zostały wysłane i potwierdzone przez US będą miały wypełnione pole "Nr dokumentu", numerem z UPO. Okno przyjmuje jednorazowe wyświetlenie tylko 200 zakładek więc deklaracje należny przygotowywać partiami mniejszymi niż 200 użytkowników.

 

1.Zaznacz pole Osobne pliki.

2.Rozwiń ikonę pliku z dyskietką i w sekcji Wszyscy użytkownicy wybierz Plik PDF.

3.Zaczekaj aż proces tworzenia plików dobiegnie końca i wskaż katalog w którym chcesz zapisać deklaracje.

 

unnamedTVIVQBYU