e-Deklaracje > e-Deklaracje (pobieranie potwierdzenia złożenia deklaracji)

Drukuj

e-Deklaracje (pobieranie potwierdzenia złożenia deklaracji)

Numer referencyjny znajdujący się na deklaracji PIT, nie jest dowodem na to, iż nasz pracodawca spełnił obowiązek podatkowy wysyłając na czas deklarację do US. Tylko UPO pobrane na podstawie numeru referencyjnego jest dowodem na terminowe złożenie deklaracji.

 

1.Wejdź na stronę Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-pobrac-upo/.

2.W sekcji Załączniki, pobierz plik Formularz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) na swój komputer.

3.Otwórz pobrany plik za pomocą aplikacji Adobe Acrobat Reader.

 

unnamedJO0PYRWK

 

4.Wpisz numer referencyjny znajdujący się na deklaracji PIT-11 znajdujący się w polu 2. Nr dokumentu.

5.Kliknij Sprawdź status dokumentu.

 

unnamedV3K3L0A5

 

6.Pozwól na połączenie się z bramką Ministerstwa Finansów i poczekaj na załadowanie danych.

 

unnamedVMRG9K0Z

 

7.Po pozytywnej weryfikacji złożonej deklaracji – czyli po pojawieniu się statusu „200” – możesz od razu pobrać UPO.

8.Kliknij Pobierz UPO i zaczekaj na załadowanie szczegółowych danych dokumentu.

 

unnamedEKQ3ESDE