e-Deklaracje > e-Deklaracje (pobieranie deklaracji PIT)

Drukuj

e-Deklaracje (pobieranie deklaracji PIT)

Po udostępnieniu deklaracji PIT w aplikacji, pojawi się czerwona kropka z ilością dostępnych plików w menu Dokumenty.

1.Kliknij w sekcję Dokumenty.

2.Wybierz katalog e-Deklaracje z okna Katalogi.

3.Wybierz w plik oznaczony kropką (jeżeli jeszcze nie by pobrany).

4.Kliknij przycisk Pobierz i wskaż lokalizację docelową.

5.Aby odczytać deklarację PIT, musisz posiadać zainstalowany program do odczytu plików w formacie PDF.

 

Po pobraniu pliku czerwona kropka zniknie.

 

W sekcji Historia pobierania widoczne są wszystkie akcje pobrania plików.

 

Pobranie piku jest jednoznaczne z potwierdzeniem otrzymania deklaracji, co jest uwidocznione przez uprawnionych użytkowników firmy.

 

unnamed1WL5XJA2

 

img_epr_042

 

Pamiętaj aby usunąć pobrany plik, jeżeli nie korzystasz ze swojego komputera.

Pliki deklaracji PIT zawierają poufne dane, których nie powinieneś pozostawiać na obcych urządzeniach.

Jeżeli pliki został pobrane do katalogu Pobrane lub na Pulpit w systemie Windows, usuń je po wylogowaniu z systemu.