e-Deklaracje > e-Deklaracje (lista odczytanych/pobranych plików)

Drukuj

e-Deklaracje (lista odczytanych/pobranych plików)

Aby wyświetlić listę plików z deklaracjami PIT, musisz posiadać uprawnienie do Dokumenty - Wszystkie operacje > Dokumenty - Import deklaracji i Dokumenty - Widok za użytkownika.

 

1.Przejdź do menu Dokumenty > Pliki użytkowników.

2.Listę możesz odfiltrować lub dowolni pogrupować korzystając z dostępnych elementów.

3.Po pobraniu pliku deklaracji przez użytkownika zaznaczona będzie pozycja w kolumnie Pobrany.

 

unnamedEPHKHPKZ