e-Deklaracje > e-Deklaracje (import deklaracji PIT)

Drukuj

e-Deklaracje (import deklaracji PIT)

Aby zaimportować pliki z deklaracjami PIT, musisz posiadać uprawnienie do Dokumenty - Wszystkie operacje > Dokumenty - Import deklaracji.

 

1.Przejdź do menu Dokumenty > Import plików.

2.W sekcji Import deklaracji kliknij przycisk "Wybierz pliki" i odszukaj katalog z zapisanymi deklaracjami.

3.Zaznacz wszystkie pliki (Maksymalna ilość plików dla jednego importu to 5000. Maksymalna wielkość wszystkich plików dla jednego importu to 1GB).

4.Kliknij przycisk Importuj wybrane i poczekaj aż proces dobiegnie końca

 

Wczytane pliki pojawią się w katalogu e-Deklaracje w e-Teczce użytkownika.

 

unnamedG2HKI1E3

 

Aplikacja przyporządkowuje pliki do użytkowników po nazwie pliku, z którego pobiera nazwisko i imię użytkownika.

 

Importowane pliki muszą zawierać nazwy jak na załączonym przykładzie. Nazwisko pracownika musi zarzynać się od 10 znaku, a po spacji musi zostać podane imię użytkownika. System rozpoznaje koniec imienia, kiedy zaczyna się cyfra oznaczająca datę wykonania pliku.

 

W przypadku użytkowników o tym samym imieniu i nazwisku, plik nie zostanie zaimportowany, co zostanie odnotowane w logach aplikacji jak również tuż po zakończeniu wczytywana.