Strona startowa

Drukuj

Bilans nadgodzin

img_epr_013

 

System pozwala na automatyczne rozliczanie bilansu nadgodzin na podstawie RCP.

 

Jeśli suma RCP danego dnia jest wyższa niż godziny do przepracowania zaplanowane w harmonogramie, w danym dniu w module bilansu nadgodzin pojawi się wartość dodatnia.

 

Jeśli suma ta będzie mniejsza system dopuszcza dwie możliwości:

Wstawione zostanie zdarzenie odbioru nadgodzin ze wskazaniem na dni z których zostaje odebrany czas wolny wg kolejki FIFO, jeśli bilans na to pozwala.

Pojawi się wartość ujemna, dla zerowego bilansu nadgodzin.

 

img_epr_014

 

System umożliwia też ręczne zgłoszenie odbioru za pomocą przycisku Odbierz. Rozróżniany jest odbiór nadgodzin, nadgodzin w dni wolne od pracy oraz dni.

 

img_epr_015

 

Użytkownik na podstawie uprawnień może mieć możliwość podjęcia decyzji czy chce przenieść daną wartość na następny okres, czy ją wypłacić. Możliwość ta kończy się wraz z upływem ilości dni po zakończeniu okresu wskazanych w elemencie Konfiguracji Bilansu Nadgodzin – Dodatkowy czas na zmianę decyzji.

 

Po upłynięciu tego czasu w module rozliczeń można podjąć ostateczną decyzję o tym, że wartości mają zostać wyeksportowane do Kadry i Płace. Jeśli nastąpiłaby modyfikacja danych, powstałą różnicę można wyeksportować ponownie, będzie ona sumowana lub odejmowana od elementu już istniejącego po stronie Kadry i Płace.

 

img_epr_016