Wnioski > Akceptacja wniosku z wiadomości email

Drukuj

Akceptacja wniosku z wiadomości email

Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś wiadomość email z prośbą o akceptację zastępstwa lub wniosku, na końcu wiadomości pojawią się przyciski, w zależności od posiadanych uprawnień:

unnamedRPLOPEOX
unnamed84ON5IIP

 

Odrzuć / Odrzuć zastępstwo

Kliknięcie uruchomia przeglądarkę internetową z komunikatem: Wniosek został odrzucony.

 

Akceptuj zastępstwo / Akceptuj wstępnie / Akceptuj finalnie

Kliknięcie uruchomia przeglądarkę internetową z komunikatem: Wniosek został zaakceptowany.

 

Jeżeli wniosek został już zaakceptowany lub odrzucony przez innego użytkownika, w przeglądarce wyświetlony zostanie komunikat: Wygląda na to, że ten link nie jest już aktywny.

 

Linki zawierają zaszyfrowane dane skojarzone z konkretnym użytkownikiem i adresem email.

Linki użyte w przyciskach zawierają unikalne identyfikatory dotyczące wyłącznie jednej operacji (w tym przypadku akceptacji/odrzucenia wniosku) i nie mogą być wykorzystane do wykonania żadnej innej operacji, czy pobrania/zmiany danych.

Aktywne przyciski nie wymagają dodatkowej autoryzacji.