Migrator > Instrukcja migracji > Środki Trwałe - przygotowanie do migracji

Drukuj

Przygotowanie do migracji - Środki Trwałe

Migrator 2022.1a (22.11.2.0) obsługuje przeniesienie danych z firmy Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2019 do istniejącej firmy programu Symfonia Finanse i Księgowość 2022.1.

 

Informacje o wspieranych wersjach programów źródłowych i docelowych można znaleźć pod linkiem Wersje do migracji w pierwszym kroku procesu migracji.

 

Przed instalacją Migratora należy upewnić się, że na komputerze, na którym będzie przeprowadzony proces migracji nie jest zainstalowana jego wcześniejsza wersja. W przypadku wykrycia wcześniejszej wersji Migratora należy ją odinstalować.

 

W systemie, na którym wykonywana będzie migracja do Symfonii w wersji 2022.1 powinny być zainstalowane następujące składniki:

Symfonia w wersji 2022.1 pobierz pakiet instalacyjny Symfonii (1.34 GB) >>

Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2019 pobierz (648 MB) >>

Symfonia Migrator 2022.1a (22.11.2.0) pobierz >>

 

Migrację do Symfonii należy przeprowadzić z użyciem silnika bazy danych SQL Express.

 

Wgranie pakietu do migracji programu Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe

 

Pobierz Pakiet do migracji Środków Trwałych >>

 

W skład pakietu wchodzą raporty diagnostyczne oraz zaktualizowany plik Amst.exe.

 

Rozpakuj pobrany pakiet plików do katalogu instalacji programu Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2019 (nadpisując plik Amst.exe).

 

Sprawdzanie opisów dla lat działalności

Przed rozpoczęciem migracji sprawdź czy lata działalności firmy w programie Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe mają opisy (kolumna Nazwa). Jeśli brakuje opisów uzupełnij je, w przeciwnym razie takie lata nie zostaną popranie zmigrowane.

 

Wgranie raportów diagnostycznych

Zaloguj się do bazy danych na użytkownika z prawami administratora. Program automatycznie wykryje obecność nowych raportów i wyświetli komunikat:

img_mig_21

 

Potwierdź aktualizację raportów przyciskiem Wczytaj.

 

Weryfikacja bazy przed migracją

 

Zanim przystąpisz do migracji wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy firmy, którą chcesz zmigrować.

 

W programie Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe zaloguj się do firmy na użytkownika z pełnymi uprawnieniami administratora i z menu Firma wybierz raport Weryfikacja przed migracją.

img_mig_10

 

Opcja Weryfikacja przed migracją widoczna jest dla użytkownika z prawami administratora i tylko wtedy, gdy żadne okno w programie nie jest otwarte.

 

Raport Weryfikacja przed migracją zweryfikuje poprawność i oznaczy bazę jako gotową do migracji. O zakończeniu operacji program informuje komunikatem.

 

Raporty weryfikują m.in. poprawność danych środków oraz ich amortyzacji. Jeśli wykryte zostaną problemy to po zakończeniu weryfikacji wyświetlona zostanie ich lista. W takiej sytuacji należy samodzielnie skorygować niespójności danych i ponownie uruchomić weryfikację bazy przed migracją.

 

Jeśli raporty diagnostyczne zostaną zakończone błędami i wyświetlona zostanie informacja, że baza danych wymaga naprawy przed migracją. W takiej sytuacji:

W przypadku posiadania pakietu z usługą wsparcia technicznego skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym poprzez zgłoszenie problemu lub serwis eBOK.

W przypadku pakietu bez usługi wsparcia technicznego skontaktuj się z dystrybutorem Symfonii lub handlowcem.

 

Po wykonaniu weryfikacji przed migracją nie otwieraj żadnych nowych okien i zakończ pracę z programem. Wejście w jakiekolwiek okno po wykonaniu raportów spowoduje utratę informacji, że baza danych została zweryfikowana.

 

Dalej postępuj zgodnie z instrukcją migracji:

Migracja krok po kroku >>