Strona startowa

Drukuj

Pulpit

Przywrócenie domyślnych ustawień pulpitu

Aby wczytać domyślne ustawienia pulpitu kliknij prawym przyciskiem myszy aby otworzyć menu kontekstowe dla strony pulpitu biura rachunkowego i wybierz polecenie Załaduj profil pulpitu. Otworzony zostanie dialog, w którym wybierz profil (Panel klienta lub Panel księgowej/księgowego), który chcesz wczytać.

 

Zaznacz pole Usuń wszystkie elementy z obecnego pulpitu jeśli chcesz aby przed załadowaniem profilu usunąć wszystkie aktualne elementu pulpitu.

 

Tworzenie skrótów

Aby utworzyć na pulpicie skrót do aplikacji z menu serwisu, rozwiń menu i przenieś aplikację na pulpit.

 

img_bro_36

 

Aby utworzyć na pulpicie skrót do Zadania lub Dokumentu kliknij znak zapytania w prawym górnym rogu ich okna i przeciągnij link z wyświetlanego okienka na pulpit.

 

img_bro_37

 

Usuwane elementów pulpitu

Aby usunąć element z pulpitu kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń.

 

Widgety do zarządzania dokumentami i zadaniami

Aby włączyć widgety pomagające w zarządzaniu procesem wysyłania dokumentów po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obecny pulpit wybierz Załaduj profil pulpitu:

 

oz_bro_01

 

Następnie wybierz Panel Klienta i zaznacz opcję Usuń wszystkie elementy z obecnego pulpitu (aktualne ustawienia pulpitu zostaną zresetowane). Zatwierdź operację przyciskiem Załaduj.

 

oz_bro_02

 

Na pulpicie pojawią się widgety:

Akcje do wykonania, który przeniesie klienta do procesu wysyłania dokumentu.

Wysłane dokumenty z podsumowaniem ich ilości w miesiącu z możliwością przejścia do Dokumentów.

Dokumenty do uzupełnienia z podsumowaniem dokumentów zwróconych przez biuro.

Otrzymane zadania z informacją o ilości niezałatwionych zadań, które zostały zlecone z odnośnikiem do nich.

 

oz_bro_03

 

Zobacz również:

Panel sterowania - Tło pulpitu