Strona startowa

Drukuj

Konto użytkownika

Aby przejść do ustawień konta aktualnie zalogowanego użytkownika kliknij przycisk btn_bro_20 w prawym górnym rogu okna a następnie Moje Konto.

 

img_bro_38

 

Otwarte zostanie okno ustawień konta użytkownika.

 

Ogólne

Na zakładce Ogólne w oknie konta użytkownika znajdują się pola w których można wprowadzić dodatkowe informacje kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail, nr pokoju i lokalizacja.

 

img_bro_39

 

Zmiana hasła

Aby zmienić swoje hasło kliknij przycisk Zmiana hasła. W otwartym oknie wprowadź w kolejnych polach aktualne i nowe hasło. W sekcji Polityka bezpieczeństwa znajduje się informacja o regułach, które nowe hasło musi spełniać.

Potwierdź zmiany przyciskiem Zmień hasło.

 

Zdjęcie użytkownika

Aby ustawić zdjęcie/awatar użytkownika kliknij przycisk btn_bro_57 w polu Ustaw zdjęcie i wskaż plik z obrazkiem który chcesz wykorzystać.

 

Język aplikacji

Rozwijane pole Język aplikacji pozwala wybrać język, w którym prezentowane będą okna Biura Rachunkowego Online.

 

Powiadomienia

Na tej zakładce znajdują się ustawienia wysyłanych dla użytkownika powiadomień o zadaniach, komentarzach i dokumentach.

 

img_bro_40

Powiadomienia wyświetlane na panelu powiadomień biura. Panel powiadomień rozwijany jest przyciskiem img_bro_43 w prawym górnym rogu okna pulpitu.


img_bro_41

Powiadomienia wysyłane na adres e-mail użytkownika.

 

Włączenie parametru Wysyłaj zbiorcze podsumowanie zadań na mój adres e-mail powoduje wysyłkę raz dziennie informacji o niezrealizowanych zadaniach.