Strona startowa

Drukuj

Kalendarz płatności

Dane z tych raportów nie są synchronizowane z programem księgowym. Jest to tylko widok dla użytkownika po stronie firmy do monitorowania swoich zobowiązań.

 

Podsumowanie

Wyświetla podsumowanie kwot dla:

faktur do zapłaty w terminie (termin płatności nie został przekroczony),

faktur z przekroczonym terminem płatności,

faktur bez podanego terminu płatności.

 

Liczba w nawiasie informuje ile dokumentów składa się na podaną kwotę.

 

Do zapłaty

Prezentuje listę faktur, które nie zostały zapłacone.

 

Aby oznaczyć w systemie fakturę opłaconą, zaznacz ją na liście i kliknij przycisk btn_bro_72. Status faktury zostanie zmieniony na Zapłacone.

 

Podwójne kliknięcie otwiera fakturę okno dokumentu.

 

Zapłacone

Prezentuje listę faktur ze statusem Zapłacone.