Dokumenty > Do uzupełnienia

Drukuj

Do uzupełnienia

Prezentuje listę dokumentów odrzuconych przez biuro rachunkowe i wymagających poprawy.

 

Aby otworzyć okno edycji wybranego dokumentu kliknij na nim dwukrotnie.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_07

Dodaje do wybranych dokumentów komentarz "Prośba o uzupełnienie danych" i wysyła powiadomienie na adres e-mail klienta.

 

Dokumenty, których klient jeszcze nie wyświetlił oznaczone są czerwonym napisem Nowy.


btn_bro_06

Wczytuje ponownie listę dokumentów.

 

Okno kartoteki

hmtoggle_plus1        Filtry


hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie