Dokumenty > Wysyłanie

Drukuj

Wysyłanie

Panel Wysyłanie służy do wprowadzania dokumentów z plików graficznych lub PDF.

 

Ustawienia

Okno ustawień umożliwia wybór:

Typu przetwarzanych dokumentów (faktura zakupu/sprzedaży),

Typu dokumentu księgowego dla wprowadzanego dokumentu.

Trybu rozpoznawania dokumentów ze względu na podział na strony.

 

Wprowadzanie dokumentów

Aby wprowadzić dokument na podstawie pliku lub skanu:

1.Przenieś plik dokumentu w pole Upuść pliki tutaj, lub kliknij Wybierz plik z dysku aby otworzyć okno wyboru folderu i pliku.

img_bro_15

 

Wartość % podana w rogu ramki pliku informuje w jakim stopniu dokument został wypełniony na podstawie wprowadzonego pliku/skanu.

img_bro_17

 

2.Jeśli wprowadzany dokument składa się z kilku plików, zaznacz je wszystkie i kliknij prawym przyciskiem myszy aby otworzyć menu kontekstowe, z którego wybierz polecenie Scal aby połączyć je w jeden plik.

 

img_bro_98

 

3.W panelach obok prezentowany jest podgląd pliku/skanu wprowadzonego dokumentu, oraz formularz wypełniony rozpoznanymi na dokumencie danymi. Sprawdź poprawność rozpoznanych danych i uzupełnij braki.

img_bro_16

 

Aby na podstawie numeru NIP z dokumentu wprowadzić dane kontrahenta z bazy GUS kliknij Dodaj z GUS. Otworzy się okno dodawania kontrahenta wstępnie wypełnione pobranymi danymi.

 

4.Kliknij przycisk Utwórz fakturę. Dokument zostanie zapisany ze statusem Roboczy.