Administacja

Konfiguracja

Zmiany w wersjach

Parametry konfiguracji WebAPI

Certyfikaty

Instalacja usługi

Uruchomienie usługi

Weryfikacja poprawności uruchomienia usługi

Usunięcie usługi

Zatrzymanie usługi

 

Administacja

Obsługa

Obsługa znaków specjalnych

Kody odpowiedzi protokołu HTTP

 

Zaawansowane

Sage.PL.WebAPI.Interface

Attributes

Enums

Interfaces

ViewModels

 

Common.Attributes

Common.Enums

Common.Interfaces

Common.ViewModels

Common.ViewModels.System

Contractors.Interfaces

Contractors.ViewModels

InventoryStates.Interfaces

InventoryStates.ViewModels

Orders.Interfaces

Orders.ViewModels

OwnOrders.Interfaces

OwnOrders.ViewModels

Payments.Interfaces

Payments.ViewModels

Products.Interfaces

Products.ViewModels

Reservations.Interfaces

Reservations.ViewModels

Sales.Interfaces

Sales.ViewModels

Warehouse.Interfaces

Warehouse.ViewModels

 

Zaawansowane

Sage.PL.WebAPI.Interface.FKF

AccountsChart.Interfaces

AccountsChart.ViewModels

Calculations.Interfaces

Calculations.ViewModels

Common.Interfaces

Common.ViewModels

Contractors.Interfaces

Contractors.ViewModels

Dictionaries.Interfaces

Dictionaries.ViewModels

Dimensions.Interfaces

Dimensions.ViewModels

Documents.Interfaces

Documents.ViewModels

Documents.ViewModels.Issue

Documents.ViewModels.Issue.Custom

Documents.ViewModels.Issue.Predefined

Documents.ViewModels.Issue.PurchaseInvoice

Documents.ViewModels.Issue.SaleInvoice

Documents.ViewModels.Issue.Simple

Employees.Interfaces

Employees.ViewModels