Administacja

Konfiguracja

Parametry konfiguracji WebAPI

Certyfikaty

Instalacja usługi

Uruchomienie usługi

Weryfikacja poprawności uruchomienia usługi

Usunięcie usługi

Zatrzymanie usługi