Działania na ciągach znaków > Delete - polecenie

Drukuj

Delete - polecenie symp

Polecenie ma sześć możliwości zastosowania:

1.umożliwia skasowanie określonego ciągu znaków w specjalnej zmiennej tekstowej o nazwie Buf.

2.umożliwia skasowanie określonej liczby znaków począwszy od bieżącej pozycji w zmiennej Buf.

3.umożliwia skasowanie wszystkich znaków od początku do bieżącej pozycji w zmiennej Buf.

4.umożliwia skasowanie wszystkich znaków od bieżącej pozycji w zmiennej Buf do końca.

5.umożliwia skasowanie ciągu znaków w zmiennej Buf przy pomocy wyrażenia regularnego, zarówno przeszukując zawartość zmiennej do przodu, do tyłu (Back) lub bez przesuwania się w tekście (At).

6.umożliwia skasowanie pliku o podanej nazwie.

 

W zastosowaniu 1-5 po usunięciu tekstu przesuwane są znaki znajdujące się za skasowanym tekstem, przez co długość tekstu w zmiennej Buf zmniejsza się.

 

Składnia

String Delete String tekst

lub

String Delete Int liczba

lub

String Delete From Begin

lub

String Delete To End

lub

String Delete Regular String reg_exp

lub

String Delete Regular Back String reg_exp

lub

String Delete Regular At String reg_exp

lub

String Delete File String plik

 

Argumenty

Typ

Nazwa

Opis

String

tekst

Tekst (ciąg znaków) do skasowania.

Int

liczba

Liczba znaków do skasowania począwszy od bieżącej pozycji w zmiennej Buf.

String

reg_exp

Wyrażenie regularne umożliwiające kasowanie niejednoznacznie określonych ciągów znaków.

String

plik

Nazwa pliku dyskowego wraz z pełną ścieżką dostępu, przeznaczonego do usunięcia.

 

Wartość zwracana

W przypadku kasowania ciągu znaków w zmiennej specjalnej Buf w sposób1-5 - skasowany ciąg znaków.

W przypadku kasowania pliku - nazwa skasowanego pliku.

Pusty string, jeśli operacja nie powiodła się.

 

Przykład

//Zdefiniowanie ciągu początkowego
String pocz = "abcdefghijklmnoprstu"
//Przypisanie zawartości zmiennej Buf
Buf = pocz
//Wykonanie polecenia Delete
Delete "abc"
String konc1 = Buf
//Ustawienie bieżącej pozycji w zmiennej Buf
Move To 7
//Powtórne wykonanie polecenia Delete
Delete To End
String konc2 = Buf
//Wydrukowanie wyniku
Print "Wartość początkowa zmiennej Buf: "; pocz, LF
Print "Wynik kasowania ciągu 'abc': "; konc1, LF
Print "Wynik drugiego kasowania od pozycji 7 do końca: "; konc2, LF