Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Synchronizacja danych z GUS, NIP i VIES

Drukuj

Synchronizacja danych z GUS, NIP i VIES

Na potrzeby mechanizmów:

synchronizacji danych kontrahentów z bazą danych GUS,

weryfikacji w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT,

weryfikacji w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta,

 

należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

https://services.symfonia.pl/ 

na porcie 443.

 

Serwis ten obsługuje również wyświetlanie ważnych komunikatów dotyczących sposobu działania i użytkowania aplikacji Symfonia.