Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Import kursów walut NBP

Drukuj

Import kursów walut NBP

Na potrzeby mechanizmu importu kursów walut ze strony NBP należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

http://rss.nbp.pl

na porcie 80.