Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Telemetria - Azure Monitor

Drukuj

Telemetria - Azure Monitor

W oparciu o usługę Azure Monitor program Finanse i Księgowość zbiera statystyki wydajności i wykorzystania wybranych funkcjonalności.

 

Komunikacja z usługą prowadzona jest:

 

Adres IP

Port

23.96.28.38

433

13.92.40.198

433

40.112.49.101

433

40.117.80.207

433

157.55.177.6

433

104.44.140.84

433

104.215.81.124

433

23.100.122.113

433

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/ip-addresses