Dokumentacja techniczna > Praca w sieci rozproszonej

Drukuj

Praca w sieci rozproszonej

Aby pracować z firmą Symfonia ERP z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu zalecane jest ustanowienie bezpiecznego połączenia VPN do sieci firmowej oraz praca pulpitem zdalnym (RDP - Remote Desktop Services) na serwerze w sieci firmowej.

 

Schemat konfiguracji połączenia dla pracy terminalowej:

 

dt_001

 

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby zainstalować i użytkować oprogramowanie z rodziny Symfonia ERP w trybie terminalowym, są następujące:

Komputer z zainstalowanymi aplikacjami Symfonia ERP, do którego wykonywane są połączenia pulpitu zdalnego musi pracować na Systemie Windows Serwer 2019/2016 (tylko ten system ma wbudowane usługi Terminal Services).

Posiadanie tylu licencji dostępowych do usług terminalowych serwera ile będzie zdalnie pracujących stacji.

Posiadanie odpowiedniej ilości licencji CAL dla przewidywanej liczby użytkowników (zdalnych i lokalnych) serwera.

Odpowiednia do liczby użytkowników przepustowość łącza (download i upload) internetowego oraz wewnętrznej sieci firmy.

Stały adres IP dla łącza internetowego sieci firmowej.

 

Szacowanie wymagań na łącze terminalowe i serwery dostępu zdalnego

Przy pracy terminalowej dla serwera wymagania dla procesora i ilości pamięci RAM mogą być dość znaczne. Precyzyjne oszacowanie jest o tyle trudne, że zależy od bardzo wielu czynników, takich jak rodzaj aplikacji, liczba użytkowników, sposób pracy itp.

Przestrzeń dyskowa zwykle nie jest kluczowym czynnikiem ograniczającym skalowanie liczby stanowisk dla serwera usług terminalowych. Wraz ze wzrostem liczby jednocześnie pracujących użytkowników należy uwzględnić szybkość dostępu do danych (odczytu i zapisu).

 

Microsoft Docs - Wymagania dotyczące przepustowości Remote Desktop Protocol (RDP) >>

Microsoft Docs - Performance Tuning Remote Desktop Session Hosts >>

 

Dobrą praktyka jest posiadanie oddzielnej maszyny dedykowanej do obsługi serwera MS SQL. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort pracy.

 

Drukarki

Ważne jest, aby dobrać drukarki, które działają terminalowo. Konfiguracja drukarek wymaga, aby na serwerze były zainstalowane sterowniki, a na stacjach roboczych dodatkowo wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji do Windows i pakietów .NET.