Dokumentacja techniczna > Konfiguracja współpracy: Handel - Zarządzanie Produkcją

Drukuj

Konfiguracja współpracy: Handel - Zarządzanie Produkcją

Nowa instalacja

Do poprawnej wymiany danych między programami Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją i Symfonia ERP Handel konieczne jest wybranie użytkownika, w kontekście którego wystawiane będą dokumenty.

Aby dokumenty wystawiane były na bieżąco wybrany użytkownik w modułu Handel musi mieć status zalogowany.

 

W celu umożliwienia wymiany danych  między programami:

1.Wgraj do programu Symfonia ERP Handel raporty z folderu SymfoniaERP\SymfoniaERP\MFScripts znajdującego się na płycie instalacyjnej.

2.Wpisz do raportu Procedura OnTimer login użytkownika, na którym będzie odbywała się wymiana danych.

 

int sub OnTimer()

 if uCase(xFactory.user) == uCase("Admin") then

         if SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),1) == 2 then 

                 if mProcStarted != 1 then

 

Raport dostępny jest w programie Handel > Kartoteki > Raporty > Procedury > Procedura OnTimer.

 

3.W Parametrach pracy włączyć procedury:

Dla dokumentu magazynowego

Procedura OnTimer

 

Po prawidłowej konfiguracji dokument wystawiony w module produkcyjnym automatycznie zostaje widoczny w programie Handel.  W tak utworzonym dokumencie możliwa jest zmiana opisu, usuwanie, anulowanie oraz edycja są zablokowane.

 

Dokumenty wystawione w module Zarządzanie Produkcją należy korygować w module Zarządzanie Produkcją.

 

Aktualizacja istniejącej instalacji

Wersja Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją zawiera nowe raporty służące poprawie pracy integracji z modułem Handel.

W celu uruchomienia zmian/poprawek zawartych w nowej wersji oprogramowania należy w module Handel:

1.Wgraj do programu Symfonia ERP Handel raporty z folderu SymfoniaERP\SymfoniaERP\MFScripts znajdującego się na płycie instalacyjnej.

2.Wpisz do raportu Procedura OnTimer login użytkownika, na którym odbywa się wymiana danych. Raport dostępny jest w programie Handel >  Kartoteki > Raporty > Procedury > Procedura OnTimer.

 

int sub OnTimer()

 if uCase(xFactory.user) == uCase("Admin") then

         if SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),1) == 2 then 

                 if mProcStarted != 1 then

 

3.W Parametrach pracy włączyć dodatkowo procedurę dla dokumentu magazynowego.

 

Pliki procmg.sc, proctm.sc podczas standardowej instalacji nadpisują oryginalne procedury programu.

Jeśli posiadają Państwo inne rozwiązania korzystające z w/w procedur należy wgrać pliki ręcznie. Do instalacji ręcznej należy skopiować z plików linie oznaczone kolorem czerwonym i wgrać je do istniejących już procedur z rozwiązaniami indywidualnymi.

 

//"proctm.sc","Procedura OnTimer","\Procedury\",0,1.0.0,SYSTEM

 

#include "Procedury Produkcja"

int mProcStarted = 0

int db

 

int sub OnOpen()

 SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),3)

Endsub

 

int sub OnTimer()

 if uCase(xFactory.user) == uCase("Admin") then

         if SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),1) == 2 then 

                 if mProcStarted != 1 then

                         mProcStarted=1

                         db = ImportMFStockDocs()

                         mProcStarted=0

                 endif

         endif

 endif

endsub

 

int sub OnClose()

 SetCheckLogUserProd(uCase(xFactory.user),2)

endsub

 

 

//"procmg.sc","Procedury dokumentu magazynowego","\Procedury\",0,1.0.0,SYSTEM

 

#include "Procedury Produkcja"

 

...

 

int Sub OnBeforeEdit(long lId)

 OnBeforeEdit = CheckDokWarehouse(lId, 1)

EndSub

 

...

 

int Sub OnBeforeDelete(long lId)

 OnBeforeDelete = CheckDokWarehouse(lId, 2)

EndSub

 

...

 

int Sub OnBeforeAnuluj(long lId)

 OnBeforeAnuluj = CheckDokWarehouse(lId, 1)

EndSub

 

Lokalizacja raportu z procedurami:

Raporty\Procedury\Procedury dokumenty magazynowego

Raporty\Procedury\Procedury OnTimer