Strona startowa

Drukuj

Jak sprawdzić dostępne funkcjonalności?

Funkcjonalności dostępne w programach systemu Symfonia zależą od wprowadzonej licencji. Szczegóły licencji można sprawdzić otwierając okno Listy licencji (Administracja > Licencje)

 

img_adm_01

 

Okno prezentuje z prawej strony listę wprowadzonych licencji, wraz z terminem ich obowiązywania, rodzajem licencji i użycia w kontekście danej bazy. Po wybraniu licencji z listy, wyświetlone zostaną po prawej stronie okna jej szczegóły, wraz z listą aktywnych dodatkowych funkcjonalności.

 

img_adm_02

 

W kolumnie Limity prezentowane są ograniczenie ilościowe dla wykorzystania poszczególnych funkcjonalności.

 

Dodatkowe funkcjonalności

hmtoggle_plus1FBI (Business Intelligence)

hmtoggle_plus1EDF (Repozytorium dokumentów - e-dokumenty)

hmtoggle_plus1EDX (Repozytorium dokumentów - e-deklaracje)

hmtoggle_plus1EPF (Repozytorium dokumentów - e-przelewy)

hmtoggle_plus1PZF (Zarządzanie Produkcją)

hmtoggle_plus1CMF (Contact Manager)

hmtoggle_plus1HMF (Handel)

hmtoggle_plus1STF (Środki Trwałe)

hmtoggle_plus1FKF (Finanse i Księgowość)

hmtoggle_plus1PMF (Zarządzanie Produkcją)

hmtoggle_plus1MHF (Mobilny Handel)

hmtoggle_plus1MMF (Mobilny Magazyn)

hmtoggle_plus1HMI (Moduł integracji)

hmtoggle_plus1WAF (Web serwis dla modułu Finanse i Księgowość)

hmtoggle_plus1WAH (Web serwis dla modułu Handel)